Aktualności

Data publikacji: 2012-04-10

Wojewoda Małopolski informuje, że w związku z wystąpieniem szkód spowodowanych wymarznięciem upraw rolnych, planowane jest uruchomienie Programu pomocy dla producentów rolnych. 

Więcej informacji wraz z potrzebnymi wnioskami znajdą Państwo pod adresem http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/root_UW/przedmio...

Poniżej przekazujemy również pismo Wojewody Małopolskiego.

Data publikacji: 2012-04-05

 

Na podstawie art. 11f i ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071, z późn. zm.),

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Data publikacji: 2012-04-03

W podniosłej atmosferze zbliżających się świąt wielkanocnych, mieszkańcy Dobczyc uczestniczyli w drodze krzyżowej, która rozpoczęła się pierwszą stacją pod Kościołem p.w. M. B. Wspomożenia Wiernych, a zakończyła przy Krzyżu Milenijnym w miejscowości Skrzynka.

Data publikacji: 2012-04-02

W związku z narastającym niebezpieczeństwem związanym z wypalaniem traw na nieużytkowanych terenach rolnych Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce apeluje do wszystkich mieszkańców Gminy Dobczyce o całkowite zaprzestanie wypalania traw na terenach Gminy.

Wypalanie traw wielokrotnie jest przyczyną groźnych w skutkach pożarów w tym zabudowań, łąk i terenów leśnych. Dodatkowo powoduje to zniszczenie dużej ilości gatunków organizmów żywych oraz roślin trawiastych i zielonych.

Data publikacji: 2012-03-30

Kolejny raz zawodnicy sekcji łuczniczej MGOKiS Dobczyce pokazali wysoki poziom dobczyckiej drużyny. W XII Memoriale trenerów w Dąbrowie Tarnowskiej, który odbył się 24 marca 2012r., zdobyli, kolejne już w tym roku, sukcesy:

Kat. łuki bloczkowe Kobiet:
I miejsce Magdalena Zarzycka
II miejsce Ewelina Olesek

Kat. łuki bloczkowe Mężczyzn:
I miejsce Wiktor Walas

Data publikacji: 2012-03-29

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie ochrony dóbr kultury i tradycji w 2012 r. Poniżej treść zarządzenia Burmistrza Nr 83/2012 wraz z wynikami konkursu.

 

Data publikacji: 2012-03-28

PTTK Oddział Dobczyce zaprasza do  rodzinnej akcji "MIKI I DONALD NA ROWERZE DOOKOŁA ŚWIATA", której patronuje razem  z ZG PTTK i Disneyem. Do zdobywania odznaki, Disney przygotował specjalne książeczki. Są one możliwe do pobrania ze stron internetowych. Zainteresowany rodzic będzie mógł pobrać i wydrukować książeczkę dla dziecka.

Data publikacji: 2012-03-27

Zapraszamy Państwa na II edycję konkursu gitarowego, który odbywać się będzie od 29-30 marca 2012r. Koncert inauguracyjny odbędzie się 28 marca 2012 r. w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach, o godz. 17:00. W koncercie inauguracynym wystąpi Cracow Guitar Quartet.

Data publikacji: 2012-03-23

W związku z nastaniem okresu wiosennego zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o uprzątnięcie zanieczyszczeń z chodnika położonego wzdłuż posesji i zgromadzenie ich przy krawężniku od strony pasa drogowego do dnia 29.03.2012 r. celem wywiezienia nadmiaru zanieczyszczeń. Nadmieniam, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz.2008 z póź. zm.) oraz zgodnie z § 4 pkt. 7 i 8 Uchwały Nr V/35/07 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 stycznia 2007 r.

Data publikacji: 2012-03-21

W sobotę, 17 marca, w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach odbyły eliminacje powiatowe XXV Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski 2012”. W Festiwalu udział wzięło 59 podmiotów wykonawczych (solistów, duetów, zespołów) – łącznie 317 uczestników z terenu powiatu myślenickiego! Jury w składzie: Mariola Kleczkowski, Ryszard Kleczkowski, Adrian Kulik, Roman Michalik, po obejrzeniu wszystkich prezentacji konkursowych, postanowiło nominować do finału wojewódzkiego w Czchowie następujących wykonawców (wg kolejności występowania):

Strony