Aktualności

Data publikacji: 2013-12-30

Uprzejmie informujemy, że 31.12.2013r. Urząd Gminy i Miasta Dobczyce będzie czynny do godz. 12:00, a kasa urzędu do godz. 11:00.

Data publikacji: 2013-12-30

Zapraszamy do zapoznania się z nowym harmonogramem odbioru śmieci oraz zasadami segregacji odpadów.
 

Data publikacji: 2013-12-27

XLIX Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 30 grudnia  2013 roku  o godz. 1500 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach.

Proponowany porządek obrad:

Data publikacji: 2013-12-27

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536.) oraz uchwałą Rady Miejskiej w Dobczycach nr LV/479/10 z dnia 26 października 2010 r. zapraszam organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy i Miasta Dobczyce do konsultacji społecznych projektu uchwały rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

Data publikacji: 2013-12-23

Poniżej w załączniku znajdziecie Państwo wykaz dyżurów nocnych i świątecznych aptek w działających w Myślenicach.

Data publikacji: 2013-12-19
Otwarto zmodernizowany i nowoczesny blok operacyjny w SPZOZ w Myślenicach

Jedna z najważniejszych powiatowych inwestycji mijającego roku została podsumowana  podczas uroczystego otwarcia w dniu 7 grudnia br. W obecności przedstawiciela rządu - ministra Pawła Grasia otwarto zmodernizowany i nowoczesny blok operacyjny w SPZOZ w Myślenicach.

Strony