Aktualności dla turystów

Park przy ul. Podgórskiej oficjalnie nazwany imieniem Władysława Kowalskiego

Park przy ul. Podgórskiej oficjalnie nazwany imieniem Władysława Kowalskiego

Władysław Kowalski – Zasłużony dla Ziemi Dobczyckiej, pedagog i społecznik, budowniczy dobczyckiego zamku i jego wieloletni kustosz, został uhonorowany w przestrzeni ukochanych przez siebie Dobczyc. W poniedziałek, 17 maja 2021r., w przeddzień 28. rocznicy śmierci Władysława Kowalskiego, odbyła się oficjalna uroczystość nadania jego imienia parkowi miejskiemu przy ul. Podgórskiej i odsłonięcia pamiątkowej tablicy.

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na wykonanie usługi przez psychologa

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na wykonanie usługi przez psychologa, z zakresu PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PSYCHOSPOŁECZNEGO ORAZ TRENINGI KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH w projekcie: „Aktywizacja w Dobczycach”

Konsultacje społeczne dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej

Konsultacje społeczne dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej

Związek OSP RP realizując cele statutowe w zakresie reprezentowania interesów Ochotniczych Straży Pożarnych organizuje konsultacje społeczne przedstawionego przez Komendę Główną PSP dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej, mimo że z formalnego punktu widzenia konsultowany dokument jest co najwyżej propozycją przyszłego projektu ustawy.

Strony