Akcja krwiodawstwa w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce

Akcja krwiodawstwa w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce
Podczas akcji krwiodawstwa przeprowadzonej w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce w dniu 20 września, udało się pobrać 31 jednostek krwi. Od rana w sali konferencyjnej nie brakowało chętnych krwiodawców – mieszkańców i pracowników urzędu, w sumie chętnych do oddania krwi było 40 osób.
Akcja zorganizowana została wspólnie przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie - Oddział Terenowy w Myślenicach oraz Urząd Gminy i Miasta Dobczyce.
Dziękujemy wszystkim, którzy pozytywnie odpowiedzieli na zaproszenie i wykorzystali szansę by zasilić bank krwi!