Akcja krwiodawstwa w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce

Akcja krwiodawstwa w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie Oddział Terenowy w Myślenicach oraz Urząd Gminy i Miasta Dobczyce organizują 20 września 2021 r. od godziny 8:00 do 12:00 akcję krwiodawstwa. Krew będzie można oddać w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce (sala konferencyjna, parter).
 
Mając na względzie sytuację epidemiczną, personel medyczny zapewnia, że podczas pobierania krwi zostaną zachowane wszelkie środki ostrożności.
 
Krew jest lekiem, którego nie można wytworzyć syntetycznie, a potrzebna jest codziennie, nie tylko ofiarom wypadków, ale także cierpiącym na szereg poważnych chorób. Przetaczana podczas transfuzji lub podawana w postaci przetworzonych preparatów, pozwala ratować życie i zdrowie. W czasie pandemii nastąpił wzrost dyskwalifikacji krwiodawców, co w znaczący sposób wpłynęło na spadek jednostek krwi dostępnych w centrach krwiodawstwa. Dlatego szczególnie zachęcamy do dołączenia do akcji.
 
Od 26 stycznia 2021 r. dawcy krwi, którzy oddadzą krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługuje zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od wykonywania czynności służbowych w dniu, w którym oddali krew lub jej składniki, oraz w dniu następnym. Dotychczas dawcy krwi mieli prawo do zwolnienia od pracy tylko w dniu, w którym oddawali krew. Zwiększony limit dni wolnych obowiązuje w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
 
Każdy, kto zgłasza się do oddania krwi powinien być zdrowy i wypoczęty, zjeść lekkostrawny i niskokaloryczny posiłek i wypić około 1,5 litra płynów w ciągu 24 godzin przed oddaniem krwi. Więcej informacji na http://rckik.krakow.pl/jak-oddac-krew/.