Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ostrzega - UWAGA OSZUŚCI!

Szanowni Państwo

W ostatnim czasie na terenie województwa małopolskiego odnotowano przypadki otrzymywania przez rolników pism od instytucji podszywającej się pod Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Pisma te są opatrzone logotypem przypominającym logo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a zatytułowane „Jeżeli chcesz żyć lepiej …”.  Zawierają wyraźną sugestię o konieczności dokonania opłaty za otrzymanie „prawidłowego wniosku o dopłaty bezpośrednie na rok 2013”. Załącznikiem do pism są wypełnione blankiety przelewu bankowego.

Mając na względzie dobro naszych beneficjentów, Dyrekcja Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR przypomina, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nigdy nie pobierała i nie pobiera żadnych opłat za przekazywanie formularzy wniosków o dopłaty bezpośrednie.

W związku z powyższym prosimy o niedokonywanie wpłat oraz o informowanie jednostek ARiMR w razie otrzymania takiego pisma.