Adaptacja "Dziadów" w wykonaniu uczniów dobczyckiej "dwójki" zachwyciła widzów

spektakl "Dziady"
W ubiegłym tygodniu społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 w Dobczycach wystawiła spektakl teatralny pt. „Dziady”. Pomysłodawczynią widowiska była pedagog, pani Iwona Szybowska, która zaangażowała do współpracy klasę 7a. Spektakl, który swoją formą i charakterem nie ustępował znanym dziełom teatralnym, powstał przy pomocy pedagogów – pani Alicji Wątor oraz pana Łukasza Chanka. Gościnnie, w specjalnie przygotowanym układzie tanecznym, zaprezentowały się w nim także uczennice klasy 8a.
 
Tak zaprezentowany dramat Adama Mickiewicza wprawił w zachwyt zgromadzoną publiczność. W stronę pomysłodawczyni oraz wszystkich zaangażowanych w realizację tego przedsięwzięcia popłynęły szczere wyrazy uznania i gratulacje. Słów podziwu dla warsztatu aktorskiego i opracowanej koncepcji widowiska nie szczędził także burmistrz Tomasz Suś.
 
Spektakl był efektem działań realizowanych w Szkole Podstawowej nr 2 w Dobczycach w ramach projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Wśród wspomnianych działań uczniowie w ramach kółka teatralnego m.in. obejrzeli cztery spektakle w krakowskich teatrach oraz przygotowali spektakl na podstawie „Dziadów” Adama Mickiewicza.
 
Fot. SP nr 2
 
Opisane działania realizowane są w ramach projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych grant 3 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół Prowadzących Kształcenie Ogólne, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
 
tarcza antykryzysowa - logotypy