W Dobczycach już wkrótce powstanie żłobek

A to za sprawą dofinansowania, które gmina Dobczyce zdobyła na rozbudowę i modernizację Przedszkola Samorządowego nr 3 w Dobczycach.

Powstanie żłobka już od dawna było jednym z priorytetów samorządu dobczyckiego, który zapisany został w Strategii Gminy Dobczyce na lata 2016 – 2022 oraz wynikał z prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji , które rozpoczęto już w roku 2016.

Na rozbudowę i modernizacje przedszkola gmina Dobczyce pozyskała ponad 4 miliony złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020.

 

Projekt zakłada częściową przebudowę istniejących obiektów w zakresie adaptacji pomieszczeń na oddział żłobka, przeniesienie bloku żywieniowego do części gospodarczej, dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych i obowiązujących przepisów, co wymaga m.in. modernizacji instalacji wewnętrznych oraz wykonanie termomodernizacji części istniejącej.

W projektowanej inwestycji zaplanowano siedem oddziałów przedszkola. Jeden z nich przystosowany zostanie dla osób niepełnosprawnych i wraz z oddziałem żłobkowym zlokalizowany będzie na   parterze. Pozostałe oddziały będą na piętrze budynku.

Dzięki dofinansowaniu dobudowane zostanie  skrzydło pełniące funkcję komunikacyjną i umożliwiające lokalizację dwóch sal edukacyjnych oraz sali wielofunkcyjnej pełniącej funkcję sali gimnastycznej, jadalni oraz miejsca występów dla dzieci z pomieszczeniami pomocniczymi.

Na zewnątrz budynku zmodernizowana zostanie część rekreacyjna dla dzieci, a furtka wejściowa przeniesiona zostanie do osi głównego wejścia.

Projekt „Rozbudowa, modernizacja przedszkola nr 3 i utworzenie oddziału żłobka” jest realizowany przez Gminę Dobczyce w ramach: Oś priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych,  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020.

 

Koszty całkowite projektu: 5 679 833,52zł

Przyznane dofinansowanie:  4 246 037,59 zł

Wkład własny gminy:  1 433 795 zł