Aktualności

Data publikacji: 2020-09-18
Spis Rolny 2020

Gminne Biuro Spisowe w Dobczycach przypomina, że od  dnia 01.09.2020 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce w pokoju 203 (drugie piętro) został utworzony punk, w którym rolnicy z terenu Gminy Dobczyce mogą, przy pomocy członków Gminnego Biura Spisowego wziąć udział w Spisie.

Data publikacji: 2020-09-18
komunikat koronawirus

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Myślenicach poinformowała, że na dzień 18 września 2020 r. w gminie Dobczyce potwierdzono od początku epidemii 50 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, w tym 47 osób uznanych jest za ozdrowieńców. Kwarantanną objęte jest aktualnie 66 osób.

Data publikacji: 2020-09-17
konsultacje

Informujemy, że od 17 września 2020 r. 01 października 2020 r. prowadzone będą konsultacje dotyczące uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021".

Data publikacji: 2020-09-15
Akcja szczepienia lisów

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myślenicach informuje, że w dniach  od 24 września do 3 października 2020 roku, na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona jesienna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Data publikacji: 2020-09-15
komunikat koronawirus

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Myślenicach poinformowała, że na dzień 15 września 2020 r. w gminie Dobczyce potwierdzono od początku epidemii 48 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, w tym 47 osób uznanych jest za ozdrowieńców. Kwarantanną objęte są aktualnie 32 osoby.

Data publikacji: 2020-09-15
grafika przykładowa - kalkulator

Przypominamy, że 15 września 2020 r. upływa termin płatności III raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego oraz II raty podatku od środków transportowych.

Data publikacji: 2020-09-15
spis rolny 2020

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju prowadzony jest Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju.

Data publikacji: 2020-09-15
Nabór wniosków w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2020

Od 4 sierpnia lokalne organizacje pozarządowe, domy kultury i biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z małych miejscowości mogą składać wnioski o dotację do 8 500 zł na półroczne działania z młodzieżą!

Strony