60-lecie OSP Kędzierzynka

60-lecie OSP Kędzierzynka
Ochotnicza Straż Pożarna w Kędzierzynce podsumowała 60 lat pracy i zaangażowania w troskę o bezpieczeństwo mieszkańców. Piękny Jubileusz rozpoczęła uroczysta masz św. w kościele pw. Najświętszego Seca Pana Jezusa koncelebrowana pod przewodnictwem proboszcza ks. Kazimierza Lewandowskiego SCJ.
 
Podczas oficjalnych obchodów jubileuszowych, postanowieniem Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, jednostka OSP Kędzierzynka odznaczona została Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa. Odznaczenie z rąk Władysława Kucharskiego, wiceprezesa Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej w Krakowie, odebrali druhowie pocztu sztandarowego: Adam Leśniak, Filip Szewczyk i Mariusz Chanek.
 
Słowa podziękowania i uznania za codzienną pracę i zaangażowanie nie tylko w poprawę bezpieczeństwa, ale również w życie lokalnej społeczności przyjęli od mieszkańców, sympatyków, przedstawicieli władz samorządowych i współpracowników druhowie OSP Kędzierzynka z prezesem jednostki Janem Szczecińskim na czele. Miał on podwójny powód do świętowania: w tym roku obchodzi bowiem 50-lecie służby w Ochotniczej Straży Pożarnej.
 
Odznaczeniem „Zasłużony dla pożarnictwa Ziemi Myślenickiej” uhonorowany został Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Tomasz Suś oraz druh Kazimierz Płatek. Pamiątkowe statuetki, będące wyrazem podziękowania, otrzymały osoby, które od lat wspierały i współpracowały z jednostką, przedstawiciele samorządu oraz organizacji pozarządowych.
 
Powołana w 1959 r. w „świeżo” wybudowanym budynku świetlicy jednostka, której celem była ochrona mienia i życia ludzkiego, szybko okazała się trwałym spoiwem życia społecznego i kulturalnego miejscowości. Pierwszym prezesem wybrany został Rudolf Majowski, a naczelnikiem i gospodarzem Marian Surma. Jeszcze w tym samym roku, jesienią, dzięki zaangażowaniu druhów i mieszkańców Kędzierzynki powstała remiza strażacka, w której bezpiecznie można było przechowywać sprzęt przeciwpożarowy.
 
Budynek świetlicy od lat nieustannie służy nie tylko strażakom, ale również wszystkim mieszkańcom. Zawiązało się wokół niego Koło Gospodyń Wiejskich oraz Świetlica Środowiskowa. Jest on również przestrzenią do realizacji inicjatyw Stowarzyszenia „Communicare”, które we współpracy z druhami OSP m.in. powołało do życia Dziecięcą Drużynę Pożarniczą. Przy jednostce powstała także Młodzieżowa Drużyna Strażacka, która bierze czynny udział w konkursach i zawodach strażackich.
 
Niesłabnąca energia druhów, zaangażowanie i współpraca z lokalnymi organizacjami pozwoliła stworzyć w Kędzierzynce miejsce, w którym koncentruje się życie wsi, a ciekawe zajęcia tworzą atrakcyjną alternatywę do spędzenia wolnego czasu, zarówno dla młodszych, jak i starszych mieszkańców Kędzierzynki.
 
 
 

Galeria: 

60-lecie OSP Kędzierzynka
60-lecie OSP Kędzierzynka
60-lecie OSP Kędzierzynka
60-lecie OSP Kędzierzynka
60-lecie OSP Kędzierzynka
60-lecie OSP Kędzierzynka
60-lecie OSP Kędzierzynka
60-lecie OSP Kędzierzynka
60-lecie OSP Kędzierzynka
60-lecie OSP Kędzierzynka
60-lecie OSP Kędzierzynka
60-lecie OSP Kędzierzynka
60-lecie OSP Kędzierzynka
60-lecie OSP Kędzierzynka
60-lecie OSP Kędzierzynka
60-lecie OSP Kędzierzynka
60-lecie OSP Kędzierzynka
60-lecie OSP Kędzierzynka
60-lecie OSP Kędzierzynka
60-lecie OSP Kędzierzynka
60-lecie OSP Kędzierzynka
60-lecie OSP Kędzierzynka
60-lecie OSP Kędzierzynka
60-lecie OSP Kędzierzynka