50 lat posługi kapłańskiej ks. Kanonika Jana Cendrzaka

Złoty Jubileusz Kapłaństwa ks. Kanonika Jana Cendrzaka

Uroczystą mszą św. dziękczynno-błagalną uczczono 14 czerwca w Dziekanowicach Złoty Jubileusz Kapłaństwa ks. Kanonika Jana Cendrzaka - wieloletniego proboszcza, dziekana i kustosza tamtejszego Sanktuarium. W mszy św. celebrowanej przez Dostojnego Jubilata wzięła udział wspólnota parafialna, rodzina, przyjaciele i współpracownicy Jubilata, a także przedstawiciele samorządu, jednostek oświaty i ochotniczych straży pożarnych.

Ks. Kanonik Jan Cendrzak przyjął święcenia kapłańskie 22 marca 1970 r. w Katedrze Wawelskiej z rąk ówczesnego Metropolity ks. Kardynała Karola Wojtyły. Mszę św. prymicyjną odprawił w rodzinnej parafii w Łodygowicach, gdzie tym samym rozpoczęła się jego kapłańska posługa. Jak wspomniał podczas niedzielnej homilii ks. Infułat Jakub Gil, który przed 50 laty miał zaszczyt wygłosił kazanie młodemu prymicjantowi – Do którejkolwiek parafii nie trafiłby ks. Jubilat, zawsze mówiono że ks. Jan ma od Boga dar rozmowy z ludźmi. Umie rozmawiać, a ponadto umie i chce słuchać. – Ks. Infułat zwrócił także uwagę na troskę, jaką ks. Kanonik Jan Cendrzak otacza Dom Boży, czego świadectwem w Dziekanowicach są dwie wspaniałe świątynie.

W parafii Dziekanowice ks. Kanonik Jan był proboszczem przez prawie 30 lat, w 2015 r. ustąpił i przeszedł na zasłużoną emeryturę, jednak cały czas służy duszpasterską pomocą. To m.in. dzięki staraniom ks. Kanonika, w 1991 r. kard. Franciszek Macharski ukoronował słynący łaskami od XVI w. obraz Matki Bożej Dziekanowskiej, a korony dla Maryi i Dzieciątka poświęcił wcześniej Jan Paweł II. Nim droga kapłańska ks. Kanonika splotła się z parafią w Dziekanowicach, był on wikariuszem w parafiach w Zebrzydowicach, Bielsku-Białej, krakowskiej Nowej Hucie, Kętach i Myślenicach. Pierwszą parafią, w której objął proboszczostwo była parafia w Izdebniku, z której skierowany został z na posługę kapłańską do Dziekanowic.

Po 50 latach pracy duszpasterskiej parafianie, współpracownicy, bliscy i przyjaciele nie szczędzili ks. Jubilatowi słów wdzięczności; życzeń obfitych łask, siły i błogosławieństwa Bożego, a także opieki Matki Bożej Dziekanowskiej. Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Tomasz Suś oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobczycach Małgorzata Jakubowska złożyli na ręce ks. Kanonika szczególne podziękowania za owocną posługę kapłańską, szczególnie te prawie 30 lat posługi w Dziekanowicach.

Ks. Kanonik Jan Cendrzak w krótkich słowach podziękował wszystkim przeżywającym wspólnie z nim ten Jubileusz, a także wszystkim, których spotkał na swej kapłańskiej drodze, jednocześnie wyrażając wdzięczność za każdą modlitwę.

Jeszcze raz składamy najszczersze życzenia Czcigodnemu ks. Kanonikowi.

Galeria: 

Złoty Jubileusz Kapłaństwa ks. Kanonika Jana Cendrzaka
Złoty Jubileusz Kapłaństwa ks. Kanonika Jana Cendrzaka
Złoty Jubileusz Kapłaństwa ks. Kanonika Jana Cendrzaka
Złoty Jubileusz Kapłaństwa ks. Kanonika Jana Cendrzaka
Złoty Jubileusz Kapłaństwa ks. Kanonika Jana Cendrzaka
Złoty Jubileusz Kapłaństwa ks. Kanonika Jana Cendrzaka
Złoty Jubileusz Kapłaństwa ks. Kanonika Jana Cendrzaka
Złoty Jubileusz Kapłaństwa ks. Kanonika Jana Cendrzaka
Złoty Jubileusz Kapłaństwa ks. Kanonika Jana Cendrzaka
Złoty Jubileusz Kapłaństwa ks. Kanonika Jana Cendrzaka
Złoty Jubileusz Kapłaństwa ks. Kanonika Jana Cendrzaka
Złoty Jubileusz Kapłaństwa ks. Kanonika Jana Cendrzaka
Złoty Jubileusz Kapłaństwa ks. Kanonika Jana Cendrzaka
Złoty Jubileusz Kapłaństwa ks. Kanonika Jana Cendrzaka