4 150 003 zł dla Gminy Dobczyce w ramach Tarczy dla Samorządów

4 150 003 zł dla Gminy Dobczyce w ramach Tarczy dla Samorządów

"Z wielką radością chciałbym poinformować, że w ramach projektu „Tarcza dla Samorządów”, gmina Dobczyce uzyskała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów czek na 4 150 003 zł. Kwota ta jest przeznaczona w ramach komponentu Fundusz Inwestycji Samorządowych.

Czek przekazany mi został przez Posła ziemi myślenickiej Pana Władysława Kurowskiego o raz Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego Roberta Bylicę. Dziękuję serdecznie wszystkim którzy podejmowali działania i decyzje o przyznaniu nam tejże kwoty. To duże środki do wykorzystania, a przecież potrzeb jest wiele. Należy wspomnieć choćby o inwestycjach które wymagały zaciągnięcia kredytów jak na przykład budowa szkoły w Dziekanowicach.

Uważam, że dzisiaj winniśmy popatrzeć także w stronę gospodarki ściekowej oraz modernizacji dróg. Musimy pamiętać, że budowanie samych „pomników” generuje wydatki na przyszłość. Ludzie potrzebują działań w zakresie podstawowego funkcjonowania. Rozwój gminy winien być zrównoważony."

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce

Tomasz Suś