300 Plus - kolejny dyżur pracowników ZUS w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce

300 Plus - kolejny dyżur pracowników ZUS w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce
W związku z dużym zainteresowaniem dot. składania wniosków o świadczenie Dobry Start informujemy, że w dniu 22 lipca 2021r., w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce (sala konferencyjna), w godzinach od 9-13, organizujemy kolejny dyżur pracowników ZUS, którzy udzielą wsparcia w złożeniu wniosku. Rodzice, którzy chcą skorzystać z pomocy, muszą posiadać:
• dowód osobisty,
• numery PESEL dzieci,
• numer telefonu komórkowego,
• adres mailowy,
• orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli dziecko jest osobą niepełnosprawną i kontynuuje naukę po ukończeniu 20 roku życia,
• nazwę i adres szkoły, do której dziecko uczęszcza,
• numer rachunku bankowego, na który będzie wypłacone świadczenie.