170 tys. złotych na wsparcie inicjatyw kulturalnych i sportowych

Wręczenie umowy na dotację przez burmistrza Tomasza Susia Pani Józefie Baran
36 fantastycznych inicjatyw społecznych, kulturalnych i sportowych otrzymało wsparcie Gminy Dobczyce w postaci dofinansowania. W sumie przyznana pula dotacji wyniosła 170 tys. zł. Dziś Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Tomasz Suś spotkał się z przedstawicielami części organizacji pozarządowych, by oficjalnie przekazać umowy na pozyskane dofinansowanie.
 
Ogromnie cieszy mnie duża aktywność lokalnej społeczności i chęć do podejmowania działań dedykowanych mieszkańcom naszej gminy. W tym roku dofinansowane zostało wiele ciekawych i różnorodnych inicjatyw, które mam nadzieję uda się przeprowadzić w zaplanowanym wymiarze. Mieszkańców zachęcam do śledzenia informacji o realizowanych projektach i uczestnictwa w wydarzeniach i przedsięwzięciach przygotowywanych przez organizacje pozarządowe. - mówił burmistrz Tomasz Suś.
 
Dotacje przyznane zostały w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury i tradycji, turystyki oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Galeria: 

Wręczenie umowy na dotację przez burmistrza Tomasza Susia Panu Mirosławowi Osice
Wręczenie umowy na dotację przez burmistrza Tomasza Susia Panu Tomaszowi Pytlakowi
Wręczenie umowy na dotację przez burmistrza Tomasza Susia Panu Pawłowi Stożkowi
Wręczenie umowy na dotację przez burmistrza Tomasza Susia Pani Jolancie Mazurkiewicz
Wręczenie umowy na dotację przez burmistrza Tomasza Susia Panu Zbigniewowi Rapaczowi
Wręczenie umowy na dotację przez burmistrza Tomasza Susia Pani Teresie Michałowskiej
Wręczenie umowy na dotację przez burmistrza Tomasza Susia Pani Cecylii Frajtag
Wręczenie umowy na dotację przez burmistrza Tomasza Susia Pani Marii Topie