15 września upływa termin zapłaty zobowiązań podatkowych

Upływa termin zapłaty zobowiązań podatkowych

Przypominamy o zbliżającym się terminie płatności III raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego oraz II raty podatku od środków transportowych. Termin zapłaty zobowiązań podatkowych upływa 15 września 2023 r.