10 lat pracy uhonorowane Nagrodą Burmistrza w dziedzinie kultury

10 lat intoxuZespół taneczny "Intox" powstał w 2007 roku i od tego czasu nieprzerwanie działa przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Dobczycach. W pierwszym okresie istnienia do zespołu należało 8 dziewcząt w wieku 18-19 lat. Od roku 2011 grupa zaczęła się rozrastać i na chwilę obecną liczy już ponad 150 tancerzy w wieku od 5 do +25 lat.

Zespół zrzesza dzieci, młodzież oraz kobiety z gminy Dobczyce ale chętnie dołączają do niego także młodzi tancerze z okolicznych miejscowości. Wszystkich łączy jedna wspólna pasja, jaką jest taniec.

Efektem pasji i zaangażowania każdego z członków zespołu mogliśmy się cieszyć podczas uroczystego jubileuszu, który miał miejsce na scenie Regionalnego Centrum Oświatowo – Sportowego w ostatnią sobotę. Swoje umiejętności pokazały wszystkie grupy, od najmłodszej po najstarszą wiekowo – grupę Silver, którą tworzą mamy i instruktorki.

Wszystkie choreografie opracowały instruktorki: Angelika Kurzawa, Iwona Stoch, Iwona Stoch, Anna Pacho, Agnieszka Ptak, Karolina Świebocka.

Uhonorowaniem, a jednocześnie zachętą do dalszej pracy była wręczona przez Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce Pawła Machnickiego Nagroda Burmistrza w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Wyróżnienie to przyznawane jest co roku za szczególny wkład w rozwój oraz życie kulturalne gminy. Jest jednocześnie wyrazem uznania dla działalności zmierzającej do rozwoju i aktywizowania życia społeczności lokalnej.

„Dziękuję za Waszą obecność na wydarzeniach organizowanych w gminie Dobczyce, za wasz wkład w tworzenie kultury i oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, za godne reprezentowanie gminy na festiwalach i konkursach w całej Polsce – podkreślał burmistrz podczas gratulacji - dziękuję za zaangażowanie, poświęcony czas i chęć dzielenia się pasją”.

Zespół Taneczny INTOX podczas swojej 10- letniej działalności sięgał często po nagrody o randze ogólnopolskiej, mając też na swoim koncie wiele nagród na festiwalach i konkursach odbywających się w województwie i całym kraju.

Niewątpliwym sukcesem tego roku było wicemistrzostwo, najmłodszej stażem, grupy Silver, która wzięła udział w XIX Mistrzostwach Polski (kategoria: mamy) organizowanych przez Stowarzyszenie Mażoretek Tamburmajorek i Cheerleaderek Polski.

Wszystkich dotychczas zdobytych tytułów serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Galeria: 

10-lecie zespołu tanecznego Intox
10-lecie zespołu tanecznego Intox
10-lecie zespołu tanecznego Intox
10-lecie zespołu tanecznego Intox
10-lecie zespołu tanecznego Intox
10-lecie zespołu tanecznego Intox