Święto Radości w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach

Wolontariusze działający w Gimnazjum w Dobczycach ju ż po raz kolejny zorganizowali obchody „Święta Radości”( w tym roku impreza odbyła się  21 czerwca). Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zaproszonych gości. Społeczność Gimnazjum „radośnie” świętowała wraz Podopiecznymi Warsztatów Terapii Zajęciowej z Podolan i Dobczyc  -  bowiem i tym  razem „nasi Przyjaciele” entuzjastycznie przyjęli  zaproszenie na imprezę.
Niecodziennym  wydarzeniem tegorocznego „Święta Radości” było posadzenie Dębu Pamięci Jana Pawła II. Drzewo pochodzi z Wadowic, rodzinnego miasta Karola Wojtyły. W imieniu wszystkich uczestników „Święta Radości” dęba posadzili: Dyrektor Gimnazjum, p. Aleksander Płoskonka oraz Ksiądz Edward Łatka, przy współudziale naszych Przyjaciół z Podolan.    
Ideą spotkań w ramach „ Święta Radości” jest wcielanie w życie nauczania Bł. Ojca św. Jana Pawła II, które młodzież z Gimnazjum realizuje m. in. poprzez organizowanie akcji charytatywnych- sprzedaje pyszne domowe ciasta, z których dochód jest w całości przeznaczony na misje w miejscowości Manazary na Madagaskarze. Dodatkowo z zaangażowaniem bierze udział w loterii fantowej, możliwej dzięki wsparciu licznych sponsorów- właścicieli sklepów, firm działających na terenie Dobczyc. Nagrodę główną: dwa tablety ufundowało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie.
Podczas „Święta Radości”, integrując się z osobami niepełnosprawnymi, dzieliliśmy się radością, bawiliśmy we wspólne śpiewanie karaoke oraz spędziliśmy razem miło czas na placu zabaw.
Nad całością imprezy czuwały opiekunki Wolontariatu: p. Józefa Krzysiak, ks. Edward Łatka,  p. Alicja Wątor, p. Iwona Szybowska, p.ElżbietaKołdras, p.M. Łażewska. Na kolejne Święto Radości zapraszamy już za rok.

Monika Orzechowska Strojna

Galeria: