Aktualności

Data publikacji: 2016-07-22

Oferta rozpatrywana jest w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Oferta została złożona przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Krakowie Koło Pszczelarzy w Dobczycach na kwotę 4000 zł.

Data publikacji: 2016-07-22

Pracownicy UGiM Dobczyce dekorują miasto na Światowe Dni Młodzieży.

Data publikacji: 2016-07-21

Informujemy, że zakończył się pierwszy etap budowy strażnicy OSP w Dobczycach. Już jutro (22.07.) Urząd Gminy i Miasta Dobczyce ogłosi przetarg na drugi etap, który obejmie prace wykończeniowe.

Data publikacji: 2016-07-21

Burmistrz Paweł Machnicki podpisał dziś (21.07) umowę z firmą Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. w sprawie modernizacji ulicy Słonecznej. Prace, które potrwają do 15 października 2016 r., obejmą wymianę studzienek ściekowych i starej sieci wodociągowej oraz roboty drogowe. Powstaną nowe chodniki i położona zostanie nakładka asfaltowa.

Data publikacji: 2016-07-20

Gmina Dobczyce wspólnie z Gminami Myślenice i Siepraw przystąpiła do opracowania Planu Rozwoju Zbiornika Dobczyckiego. W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zaplanowano środki na dofinansowanie projektów dotyczących zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego otoczenia zbiorników wodnych. Środki te mogą zostać wykorzystane zarówno przez Gminy jak i przedsiębiorców funkcjonujących w otoczeniu zbiorników, w tym Dobczyckiego. Jednym z warunków uzyskania dofinansowania jest uwzględnienie planowanego przedsięwzięcia w Planie Rozwoju Zbiornika Wodnego.

Data publikacji: 2016-07-20

Działając w oparciu o pełnomocnictwo Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 20.07.2016 oraz art.25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej ( Dz.U. 2015., poz.163 z póź. zm.) w związku z art. 11, ust. 1 i 2 art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. 2014 r., poz.1118 z póź.

Data publikacji: 2016-07-20

W związku ze zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży i ograniczeniami w ruchu pojazdów na terenie województwa małopolskiego zwracamy się z prośbą do mieszkańców gminy Dobczyce, aby w dniach 23 – 29 lipca 2016 r. nie korzystać z możliwości pozostawania odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Istnieje realna obawa, że firma nie będzie w stanie dotrzeć do Dobczyc i nie odbierze śmieci z PSZOK.

Data publikacji: 2016-07-20

Na stronie Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce powstała nowa zakładka Światowych Dni Młodzieży. Znajdziecie w niej m.in. przydatne informacje o programie pobytu pielgrzymów, Festiwalu Młodych, katechezach w gminie Dobczyce, a także dostępnych aplikacjach mobilnych, rejestracji i utrudnieniach w ruchu w samym Krakowie. Informacje są na bieżąco aktualizowane.

Data publikacji: 2016-07-20

27 lipca Komitet Organizacyjny i Gmina Dobczyce zapraszaja na Festiwal Młodych, który rozpocznie się o godz. 14:00 spacerem na Wzgórze Zamkowe, gdzie wystawiać się będą twórcy ludowi, a panie z Kół Gospodyń Wiejskich będą czestować regionalnymi przysmakami. O godz. 16:00 na scenie przu ul. Podgórskiej rozpoczną się koncerty, wspólne śpiewanie, modlitwa i tańce integracyjne. Gwiazdą wieczoru będzie niemiecki zespół Band Büdesheim.

Data publikacji: 2016-07-19

Ministerstwo Środowiska informuje, że w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w latach 2016-2020 będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów. Zebrane wyniki mają posłużyć do oceny stanu zdrowotnego lasów Polski.

Strony