Aktualności

Data publikacji: 2016-05-27

Data publikacji: 2016-05-25


źródło: www.krakow2016.com

Umowa zawarta pomiędzy gminą Dobczyce a Komitetem Organizacyjnym dotyczy czterech obszarów działań, których podstawę stanowi kwestia zakwaterowania.

W Dobczycach przewiduje się przyjęcie około 4000 pielgrzymów, którzy zakwaterowani będą m.in. w gminnych placówkach oświatowych.

Data publikacji: 2016-05-25

B U R M I S T R Z   G M I N Y  i   M I A S T A    D O B C Z Y C E
 

przeznacza  do  wydzierżawienia  na  czas  oznaczony do  dnia  31.12.2016  roku, część niezabudowanej nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej jako działka nr 716/15 o powierzchni 0.0200 ha, dla  której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00024582/5, celem zorganizowania punktu wypożyczalni rowerów.

Data publikacji: 2016-05-24

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw: Brzączowice, Brzezowa, Dziekanowice, Kędzierzynka oraz o ponownym, częściowym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 01.06.2016 r. do 01.07.2016 r.

Projekty ww. planów wraz prognozą oddziaływania na środowisko będą udostępnione:

Data publikacji: 2016-05-23
Grupa Doradcza Projekt Sp. z o. o. realizuje projekt „APAP - ADAPTACJA PLAN AKTYWNOŚĆ PRACA dla osób młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.
 
Data publikacji: 2016-05-23

nowy zarząd

Na zjeździe delegatów gminnych jednostek straży pożarnych, który odbył się 21 maja 2016 r. w Dobczycach został wybrany nowy Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Dobczycach. Nowym Prezesem Zarządu został Marcin Adamski, wiceprezesami Aleksander Marciniak i Marek Antusiak. Funkcję komendanta gminnego pełni Kazimierz Płatek. Jego zastępcą jest Mariusz Masełko.

Data publikacji: 2016-05-23

Już trzy lata temu biuro promocji zainicjowało akcję ukwiecania Rynku w Dobczycach. W oknach urzędu miasta wychodzących na główną ulicę pojawiły się pelargonie. Cieszymy się, że co roku przyłączają się kolejni przedsiębiorcy i organizacje, choćby ostatnio członkowie stowarzyszenia ISPINA, montując donice na balkonie nowej siedziby galerii.

Data publikacji: 2016-05-20

W niedawno otwartej galerii ISPINA w Dobczycach odbył się dziś (20 maja) wernisaż wystawy rzeźb Stanisława Pietruszki. W galerii zgromadziła się rodzina artysty, członkowie Stowarzyszenia ISPINA i wielu miłośników sztuki.

fot. M. Gaweł /UGiM Dobczyce/

Data publikacji: 2016-05-20

Podczas tegorocznego święta naszego miasta główną gwiazdą będzie Krzysztof Krawczyk, który zaśpiewa w niedzielę wieczorem. Jego koncert poprzedzi występ Pawła Gołeckiego.

Data publikacji: 2016-05-20

Wystawy prac plastycznych, prezentacje książek, oryginalnych zakładek ręcznej roboty, a także piękne i barwne przedstawienia przygotowane przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli można było obejrzeć dziś (20 maja 2016r.) w Szkole Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Dobczycach. Na kiermaszu książek, który towarzyszył wydarzeniu, można było zakupić wiele ciekawych książek, wśród nich powieść fantastyczną napisaną i ilustrowaną przez uczniów klas IV-VI pt.: „W podróż, gdzie nie doleci żadna rakieta”!

Strony