Aktualności

Data publikacji: 2017-03-24

W związku z przygotowaniem do realizacji przedsięwzięć określonych w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Dobczyce, osoby zainteresowane prowadzeniem Centrum Usług Społecznych proszone są o złożenie swojego CV w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce do dnia 10.04.2017 r. 

Data publikacji: 2017-03-24

W związku z pogłoskami co do zamknięcia Rynku informujemy, że Gmina nie ma planów utworzenia deptaka i wyłączenia ruchu samochodowego w Rynku.
Kontrole policyjne, które ostatnio nasiliły się w centrum miasta, są działaniami Komisariatu Policji w Dobczycach.

Data publikacji: 2017-03-24

śmieciGmina i Miasto Dobczyce przeznaczyła w tym roku na walkę z dzikimi wysypiskami 10 000 zł. W piątek 17 marca 2017r. podpisana została umowa z firmą TRASZKAN z Zegartowic, która zajmie się ich likwidacją.

Data publikacji: 2017-03-24

usuwanie azbestuBurmistrz Gminy i Miasta Dobczyce podpisał umowę z Firmą Remontowo – Budowlaną „RAGAR” na załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Dobczyce. Mieszkańcy na własny koszt dokonują demontażu azbestu i wymiany pokrycia na nowe, a Gmina pokrywa koszty związane z jego odbiorem, transportem i utylizacją.

Data publikacji: 2017-03-24

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza konkurs na stanowisko dyrektorów: Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, Przedszkola Samorządowego nr 3 w Dobczycach, Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Szkoły Podstawowej w Dobczycach.

Data publikacji: 2017-03-24

wymiana kotłówW budynku byłego Zespołu Szkół Rolniczych przy ul. Górkiej w Dobczycach wymienione zostało ogrzewanie z węglowego na gazowe. Burmistrz podpisał również umowę na wymianę pieca węglowego na gazowy w budynku byłej biblioteki przy ul. Kilińskiego. Jest to kolejny krok w kierunku polepszenia jakości powietrza w naszej Gminie.

Data publikacji: 2017-03-24

wyniki otwartego konkursu ofertBurmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Paweł Machnicki przekazał ponad 157 tys. zł na działalność prowadzoną przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury fizycznej oraz kultury i tradycji, turystyki oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Aktualizację oferty realizacji zadania publicznego należy dostarczyć na dziennik podawczy Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce do 28 marca 2017 r.

Data publikacji: 2017-03-24

termowizjaUrząd Gminy i Miasta Dobczyce informuje, że w dniach od 28.03.2017 do 10.04.2017 będzie możliwe skorzystanie z bezpłatnego badania termowizyjnego budynków wykonywanego przez Ekodoradcę.

Data publikacji: 2017-03-24

Już 27 marca w RCOS w Dobczycach odbędzie się IV Regionalny konkurs z kształcenia słuchu. Patronat nad konkursem objął Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Paweł Machnicki i Starosta Powiatu Myślenickiego Józef Tomal.

Data publikacji: 2017-03-24

Wręczenie certyfikatu "Bezpieczna Szkoła" z rąk Zastępcy Komendanta Powiatowej Policji w Myślenicach i Pana Szymona SaliJuż po raz piąty, 21 marca odbył się Szkolny Dzień Profilaktyki pod hasłem „Używkom mówię nie-wybieram życie z pasją”. W tym dniu wszystkie zajęcia miały charakter wychowawczo-profilaktyczny. Myślą przewodnią było ukazanie różnorodnych pasji i zainteresowań młodzieży gimnazjalnej.

Strony