Aktualności

Data publikacji: 2016-12-02

gif warsztatyOd sierpnia 2016 funkcjonują w urzędowych konkursach nowe wzory ofert oraz sprawozdań.

Zachęcamy Państwa do udział w szkoleniu przygotowanym przez Biuro Inicjatyw Społecznych, podczas którego dowiedzą się Państwo jak prawidłowo wypełniać nowe wzory.

Będą one miały zastosowanie w konkursach, które będą ogłaszane przez Urząd Gminy i Miasta Dobczyce w nowym roku.

Szkolenie pozwoli Państwu poprawnie przygotować oferty.

Data publikacji: 2016-12-01

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2016 poz. 1817) oraz na podstawie Uchwały Nr XXX/195/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy na 2017 r. Gminy Dobczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 r.”

Data publikacji: 2016-12-01

ogłoszenie o naborzeZapraszamy przedsiębiorców z gminy Dobczyce, którzy zgłosili swoje projekty do Planu Rozwoju Zbiornika Dobczyckiego i zostali ujęci w tabeli „Inwestycje przedsiębiorców” do zapoznania się z informacją o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 6. Osi Priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych.

Data publikacji: 2016-12-01

Rusza III edycja ogólnopolskiego konkursu ekologicznego dla dzieci szkół podstawowych: Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady. Konkurs będzie trwać od 15 stycznia 2017 do 30 marca 2017.

Data publikacji: 2016-12-01

Patrycja Lichoń ze swoim trenerem, tatą Andrzejem GuzikiemInstruktor Oyama karate z Dobczyc Patrycja Lichoń 1 dan zajęła 3 miejsce w konkurencji KATA na Otwartych Mistrzostwach Europy Kyokushinkai Tezuka Group.

Data publikacji: 2016-11-29

Zdjęcie pługaZimowym utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Dobczyce zajmuje się bezpośrednio Urząd Gminy i Miasta Dobczyce: telefony interwencyjne:
7:30 – 15:15 
12 37-21-700
12 37-21-701

bezpośrednio  12 37-21-783
15:15 – 7:00

12 27-11-217

Data publikacji: 2016-11-29

Dzięki Państwa ofiarności, podczas świątecznej zbiórki zorgnizowanej 25-27 listopada 2016 r. zebraliśmy 794 kilogramów żywności! Powędruje ona do 60 rodzin z gminy Dobczyce znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Data publikacji: 2016-11-28

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku w ramach zadania upowszechnianie kultury fizycznej – pn. „Małopolska na sportowo”

Data publikacji: 2016-11-28

Dobczycka eskorta, fot. K. PorębskiW sobotę 26 listopada 22 dzieci z naszej gminy eskortowało piłkarzy podczas meczu Lotto Ekstraklasy Wisła Kraków kontra Arka Gdynia.

Strony