Aktualności

Data publikacji: 2017-09-22

 

BURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE
mapa lokalizacji dzierżawyprzeznacza do wydzierżawienia na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem pod uprawę rolną, część nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działką nr 1947/4 o powierzchni 0.0200 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00017756/4.

Data publikacji: 2017-09-22

BURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE 

mapa lokalizacji przedmiotu dzierżawyprzeznacza do wydzierżawienia na czas oznaczony do dnia 31.12.2021 roku, z przeznaczeniem pod uprawę warzyw, część nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działkami nr 1358/2, 1359/3 o łącznej powierzchni 0.0328 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgi wieczyste KR2Y/00023121/9, KR2Y/00017756/4.

Data publikacji: 2017-09-22

MAPA LOKALIZACJI NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻYBURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE przeznacza do sprzedaży, niezabudowaną nieruchomość gminną położoną w Dobczycach przy ulicy Jałowcowej, którą tworzą działki nr 843, 844, 845/1, 846/1, 847/1, 848/1, 849/1, 850/1, 851/1, 852/1, 853 o łącznej powierzchni 2.8539 ha, stanowiące funkcjonalną całość, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział

Data publikacji: 2017-09-21

W związku z prognozowanymi nadal intensywnymi, ciągłymi opadami deszczu w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody na ogół w dolnej części strefy stanów wysokich.

Data publikacji: 2017-09-21

szczepienia sepsaGmina Dobczyce informuje, że od 2008 roku współfinansuje Program szczepień ochronnych przeciwko meningokokom typu C realizowany przez Powiat Myślenicki. Również w tym roku zachęcamy do bezpłatnych szczepień realizowanych na terenie naszej gminy.

Data publikacji: 2017-09-21

projekt dobczyCe ++Z dniem 15 września rozpoczęła się rekrutacja do projektu dobczyCe++. Realizacja projektu przewiduje zajęcia z matematyki i programowania, fundusz stypendialny oraz wyjazdy edukacyjne.

Data publikacji: 2017-09-21

otwarcie strażnicyBurmistrz Gminy i Miasta Dobczyce i Prezes OSP Dobczyce zapraszają  do wspólnego świętowania  oddania  ważnej dla  naszej  społeczności  inwestycji – strażnicy OSP Dobczyce przy ulicy Jagiellońskiej. Oficjalne otwarcie odbędzie się 23 września.

Data publikacji: 2017-09-21

rozbudowa szkoły podstawowej w BrzączowicachPostępują prace przy rozbudowie szkoły podstawowej w Brzączowicach. Inwestycja ta zepewni wszystkim dzieciom z tego licznego obwodu godne warunki do nauki, a także wystarczającą liczbę miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Data publikacji: 2017-09-20

zdjęcie odbiór kapliczkiZakończyła się renowacja kapliczki kolumnowej, pierwotnie zlokalizowanej przy skrzyżowaniu dróg wojewódzkich 967 i 964 w miejscowości Dziekanowice. Kolumna przeniesiona została w inną część Dziekanowic, w miejsce, gdzie rozpoczęto budowę nowej  szkoły podstawowej.

Data publikacji: 2017-09-20

budowa przepustuTrwa budowa przepustu w Stadnikach realizowana w ramach zadania „Wykonanie robót zabezpieczających drogę powiatową nr K 1955 polegających na wykonaniu urządzenia wodnego – przepustu ramowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stadniki".

Strony