Aktualności

Data publikacji: 2016-06-29

PUNKT SELEKTYWEJ ZBIÓRKI ODPADÓWKontynuując cykl publikacji związanych z PSZOK chcielibyśmy poruszyć trzy bardzo ważne wątki.

Data publikacji: 2016-06-29

WAKACYJNE SPOTKANIE Z HISTORIĄ W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ W DOBCZYCACH Miejska Biblioteka Publiczna oraz Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą zapraszają na wakacyjne spotkanie z historią w Dobczycach: „Polscy marynarze na lądzie i wodzie”, które odbędzie się 4 lipca w 97 rocznicę powstania Flotylli Pińskiej W programie:

Data publikacji: 2016-06-29

 

 

 

 

 

Chcesz przeprowadzić zajęcia z nordic walking, warsztaty teatralne, kino w plenerze albo zorganizować Dzień Seniora? A może masz swój autorski pomysł i chcesz go zrealizować? Zbierz grupę seniorów i zgłoście się do konkursu "Działaj z nami - seniorami!". Przedłużamy termin rekrutacji do 15 lipca 2016 r.

Data publikacji: 2016-06-27

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa pozyskało fundusze w wysokości 9 009 000 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki te przeznaczone będą na realizację dwóch ogólnych celów:

Cel I „Przedsiębiorcze społeczeństwo na obszarze LGD Turystyczna Podkowa” skierowany wyłącznie do osób chcących założyć, bądź rozwinąć istniejącą już działalność gospodarczą.

Data publikacji: 2016-06-27

Blisko dwa tygodnie temu informowaliśmy Państwa o możliwości odbioru tabliczki z numerem domu. Tabliczki te przygotowane są dla mieszkańców, którzy złożyli do Urzędu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W Urzędzie (sala konferencyjna) można odbierać tabliczki z adresami dla miasta. Tabliczki pozostałych miejscowości są do odbioru u sołtysów poszczególnych wsi.

Data publikacji: 2016-06-24

W związku z prowadzonymi odczytami wodomierzy i rozliczeniem zużycia wody u odbiorców z terenu gminy Dobczyce za II kwartał 2016 roku uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość podania przez mieszkańców odczytu wodomierza w jeden z poniższych sposobów:

  • telefonicznie pod numerem Urzędu Gminy: 12 3721 790 lub 12 3721 764
  • na adres poczty elektronicznej woda@dobczyce.pl
  • lub za pośrednictwem strony internetowej dobczyce.pl/woda
Data publikacji: 2016-06-23

Burmistrz Paweł Machnicki uzyskał absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2015. Radni Rady Miejskiej, po zapoznaniu się z pozytywną opinią organu nadzorującego Regionalnej Izby Obrachunkowej i sprawozdaniami burmistrza i skarbnika Gminy i Miasta Dobczyce, byli jednogłośni.

Data publikacji: 2016-06-23

W związku z pojawiającymi się fałszywymi zawiadomieniami o konieczności uiszczenia opłaty, w związku z założeniem działalności gospodarczej informujemy, że rejestracja firmy, zmiany, zawieszanie i odwieszanie oraz wykreślenie są wolne od opłat. Urzędy nie wysyłają żadnych pism i nie żądają opłat za ww. czynności.

Data publikacji: 2016-06-22

Rekordowa liczba dzieci, bo aż 118 dzieci, która przerosła nawet oczekiwania organizatorów, wzięła udział w biegu maratończyków organizowanym 21 czerwca na błoniach Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach. Było to duże przedsięwzięcie, z którym w profesjonalny sposób zmierzyli się członkowie Rozbieganych Dobczyc.

Strony