Aktualności

Data publikacji: 2017-02-07

benefisJubileuszowy benefis Stanisława Żuławińskiego podsumował 50 lat działalności artystycznej lidera kapeli podwórkowej „Werdebusy Dobczyckie” i wieloletniego propagatora kultury. W niedzielę 5 lutego podczas uroczystości nie zabrakło muzyki i zabawnych anegdot z życia Stanisława Żuławińskiego.

Data publikacji: 2017-02-07

Piątka dla PatrykaPodczas charytatywnego biegu „Piątka dla Patryka”, który odbył się 5 lutego sklasyfikowano 617 zawodników, ponad 450 ukończyło bieg na trasie 5 km, wielu pobiegło bez nadanego numeru. Wszystkim przyświecał jeden cel – pomóc Patrykowi.

Data publikacji: 2017-02-07

baner - otwarty konkurs ofert  z http://www.rops.krakow.plZarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej.

Data publikacji: 2017-02-07

Zdjęcie kurAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomaga producentom rolnym prowadzącym w 2016 roku gospodarstwo, w którym jest utrzymany drób, położone na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym określonych w związku z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Data publikacji: 2017-02-02

Baner logotypy

Rozpoczęły  się konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobczyce.

Przeprowadzane one są w formie wyrażenia opinii pisemnej i ustnej.

Data publikacji: 2017-02-01

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza wynik otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z dowozem dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy i Miasta Dobczyce z miejsca zamieszkania dziecka do Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego w Myślenicach i z powrotem do miejsca zamieszkania.

Data publikacji: 2017-01-31

kampania bezpieczny i aktywny seniorMinisterstwo Pracy i Polityki społecznej rozpoczęło kampanię "Bezpieczny i aktywny senior", której celem jest podwyższenie świadomości polskiego społeczeństwa na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnością osób starszych.

Data publikacji: 2017-01-31

ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrzaOstrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza pyłem PM 10 powyżej 200 μg/m3 na podstawie danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

 

Data publikacji: 2017-01-31

 

B U R M I S T R Z   G M I N Y  i   M I A S T A    D O B C Z Y C E
 

przeznacza do wydzierżawienia na cele uprawy rolnej, nieruchomość położoną w Dobczycach, oznaczoną działkami nr : 795, 792/2, 791, 789, 779, 778, 777, 776, 775, 774, 773, 772, 771, 800, 799, 798, 797 o łącznej powierzchni 8.9138 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00017756/4.

Dzierżawa na czas oznaczony do dnia 31.12.2018 r.

Roczny czynsz dzierżawny gruntu ustala się w wysokości :

Data publikacji: 2017-01-31

jasełka w KornatceUczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Kornatce zaprosili 29 stycznia na ciekawie zaaranżowane przedstawienie o cudzie Bożego Narodzenia. Pomysłowość i talent aktorski niejednokrotnie wywołał uśmiesz na twarzach zgromadzonych, a wszystko to uzupełniły popisy wokalno-muzyczne uczniów i nauczycieli.

Strony