Aktualności

Data publikacji: 2017-10-11

inauguracja roku akademickiego 2017/2018Radosny hymn Gaudeamus igitur zabrzmiał już po raz piąty podczas uroczystego otwarcia roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dobczycach. Słuchaczy i gości powitała Prezes UTW Stanisława Błaut. Uczestniczący w spotkaniu Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Paweł Machnicki życzył stowarzyszeniu i słuchaczom realizacji wszystkich zamierzonych planów, podkreślając wartość uczenia się przez całe życie, a także rolę stowarzyszenia w umacnianiu i wspieraniu reformowanego obecnie systemu szkolnictwa.

Data publikacji: 2017-10-11

centrum usług społecznychSerdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne działającą na rzecz mieszkańców Gminy Dobczyce do udziału w spotkaniu roboczym dotyczącym pierwszego etapu uruchamiania działań Centrum Usług Społecznych.

Data publikacji: 2017-10-11

projekt solidarna szkoła - rusza rekrutacjaInformujemy o prowadzonej rekrutacji nauczycieli do piątej edycji Solidarnej Szkoły - programu aktywnej edukacji historycznej realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Europejskie Centrum Solidarności.

Data publikacji: 2017-10-10

fundusz sołecki na 2018 rok Już kolejny rok Gmina Dobczyce  wyodrębniła w budżecie pieniądze, które przeznaczone są na realizację przedsięwzięć zgłoszonych przez sołectwa podczas zebrań wiejskich odbywających się we wrześniu. W sumie Fundusz Sołecki na rok 2018 wyniesie w Gminie Dobczyce  414 022,66 zł.

Data publikacji: 2017-10-09

zaproszenie - marsz dla zdrowiaMałopolskie TKKF oraz Ognisko TKKF w Dobczycach zapraszają 15 października 2017 r. do udziału w "Marszu dla zdrowia", organizowanego w ramach Światowego Dnia Marszu Tafisa". W zależności od kondycji można wybrać jedną z trzech tras o długości 1,5 km, 3 km i 5 km.

Data publikacji: 2017-10-09

świetlica w CUSDługotrwała praca, przygotowanie wniosku, konsultacje i starania zakończyły się sukcesem - Gminie Dobczyce przyznane zostało pierwsze dofinansowanie na projekt rewitalizacyjny o nazwie Centrum Usług Społecznych - Nasza Świetlica. Kwota dofinansowania z RPOW wynosi 919 115,00 zł.

Data publikacji: 2017-10-06

Zarząd Dobczyckiego Stowarzyszenia Emerytów i RencistówPodczas zebrania walnego Dobczyckiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów podsumowano jego, mijającą właśnie, 4-letnia, trzecią już, kadencję. W trakcie tych czterech lat dobczyccy emerycie brali udział w wielu wycieczkach krajoznawczych i kulturalnych, wydarzeniach organizowanych w gminie Dobczyce, ściśle współpracowali z naszym miastem partnerskim Sarisske Michalany.

Data publikacji: 2017-10-05

BURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE
mapa lokalizacji przedmiotu dzierżawyprzeznacza do wydzierżawienia na czas oznaczony do dnia 31.12.2021 roku, z przeznaczeniem pod uprawę warzyw, część nieruchomości położonych w Dobczycach, oznaczonych działkami nr : 1358/2, 1359/3 o łącznej powierzchni 0.0295 ha, dla których Sąd  Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgi wieczyste nr :  KR2Y/00023121/9, KR2Y/00017756/4.

Data publikacji: 2017-10-03

gif Uniwerytet Trzeciego WiekuUniwersytet Trzeciego Wieku w Dobczycach rozpoczyna piąty rok działalności. W ciągu minionych lat przewinęło się przez jego progi sto kilkadziesiąt osób, które uczestniczyły w cyklicznych zajęciach z obsługi komputera, nauce języków obcych, kursu tańca, zajęć plastycznych, gimnastyki, jogi, nauce udzielania pierwszej pomocy.

Data publikacji: 2017-10-03

prace przy rozbudowie szkoły w BrzączowicachNowa część szkoły podstawowej w Brzączowicach nabiera kształtu, widać już zarys pomieszczeń. Zakończenie pierwszego etapu rozbudowy planowane jest do końca tego roku, drugi etap kończący inwestycję potrwa do końca 2018 roku.

Strony