Dla przedsiębiorców

Aktualności

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, tradycji, turystyki i sportu

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej oraz kultury i tradycji, turystyki oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Oferty należy składać do 28 lutego 2017 roku. Do rozdania jest ponad 150 tysięcy złotych.

Wspaniały koncert w szczytnym celu

zdjęcia  z koncertu charytatywnego W sali Nowohuckiego Centrum Kultury odbył się niezwykły koncert charytatywny na rzecz chorego na stwardnienie rozsiane mieszkańca Stadnik, Pawła Raka. Na scenie wystąpili tancerze Zespołu Pieśni i Tańca "Dobczyce" oraz Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego „Słowianki”, którzy zachwycili publiczność krakowiakiem, mazurem, suitą tańców lubelskich, tańcem z okresu Księstwa Warszawskiego oraz tańcami bałkańskimi.

Przyłącz się do Wielkanocnej Zbiórki Żywności

baner - wielkanocna zbiórka żywnościTegoroczna zbiórka na terenie gminy Dobczyce odbywać się będzie od 31 marca do 2 kwietnia 2017 r. w 7 sklepach: Supermarkecie „Jan”- ul. Mostowa, Podgórska, Witosa, w sieci sklepów ”Delikatesy Centrum”- ul. Marwin, Rynek, Brzączowice oraz w supermarkecie „Biedronka”. Z żywności przekazanej w czasie zbiórki przez mieszkańców naszej Gminy skorzystają rodziny wielodzietne, osoby chore, starsze, samotnie wychowujące dzieci i inne potrzebujące.

Delegacja z Gruzji z wizytą na oczyszczalni ścieków w Dobczycach

Delegacja Gruzinów zainteresowana budową oczyszczalni w swoim rodzinnym mieście, zwiedzała 28 marca zakład oczyszczalni ścieków w Dobczycach. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej UGiM Dobczyce Robert Maniecki wraz z pracownikiem zakładu Jerzym Płoskonką przybliżyli funkcjonowanie obiektu, a także etapy modernizacji oczyszczalni oraz plany jej rozbudowy i zwiększenia przepustowości.

Gmina pokrywa koszty związane z odbiorem, transportem i utylizacją azbestu

usuwanie azbestuBurmistrz Gminy i Miasta Dobczyce podpisał umowę z Firmą Remontowo – Budowlaną „RAGAR” na załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Dobczyce. Mieszkańcy na własny koszt dokonują demontażu azbestu i wymiany pokrycia na nowe, a Gmina pokrywa koszty związane z jego odbiorem, transportem i utylizacją.

Strony