Aktualności

Data publikacji: 2017-03-02

- dzięki udziałowi w małopolskim projekcie SKANSENOVA ponad milion złotych zaplanowano na  prace konserwatorskie i modernizację wystawy w Dobczycach

skansen w DobczycachProjekt SKANSENOVA dotyczy objęcia systemową opieką dziedzictwa w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu.

Data publikacji: 2017-03-02

baner sesja

 

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się w dniu 17 marca 2017  roku o godz. 9:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach

 

 

 

Porządek obrad:    

Data publikacji: 2017-03-02

baner sesja

 

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Dobczycach  odbędzie się w dniu 10 marca 2017  roku o godz. 16:00  w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach

 

 

Porządek obrad:    

Data publikacji: 2017-03-01

W związku z trwająca reformą oświaty, postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych  oraz klas I publicznych szkół podstawowych, odbędą się później niż dotychczas.

Termin rekrutacji do szkół i przedszkoli zostanie określony najpóźniej do 15 kwietnia 2017 r.

Data publikacji: 2017-03-01

baner dotacje dla rolnikówOd 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

Data publikacji: 2017-02-28

baner - aktualizacja gminnej ewidencji zabytkówZ początkiem roku 2017 Gmina Dobczyce przystąpiła do aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków. Prezentujemy Państwu pierwsze efekty prac nad dokumentem – listę obiektów ujętych w dotychczasowej ewidencji, która została uaktualniona oraz listę obiektów proponowanych do dołączenia do dokumentu.

Data publikacji: 2017-02-24

baner - z ostatniej sesji rady miejskiej, w tle zdjęcie gminy DobczycePrezentujemy Państwu uchwały podjęte przez Radę Miejską w Dobczycach 22 lutego 2017 roku.

Data publikacji: 2017-02-24

Rada Miejska w Dobczycach podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Gmina Dobczyce podobnie jak w ubiegłych latach, w 2017 roku dopłacać będzie do pierwszej grupy taryfowej odpowiednio 52gr/m sześc. wody i 1,36 zł/m sześc. ścieków.

Data publikacji: 2017-02-24

Przypominamy o ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej oraz kultury i tradycji, turystyki oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Oferty należy składać do 28 lutego 2017 roku. Do rozdania jest ponad 150 tysięcy złotych.

Data publikacji: 2017-02-24

sprawozdanie burmistrza - baner, w tle centrum miasta DobczyceNa ostatniej sesji Rady Miejskiej Burmistrz Paweł Machnicki przedstawił informacje na temat bieżących spraw, jakie miały miejsce w okresie międzysesyjnym.

Strony