Aktualności

Data publikacji: 2017-09-29

Tapeta - wrzesień

Data publikacji: 2017-09-27

zdjęcie z podsumowania projektu "Chodźmy razem do kina" Kino Raba funkcjonowało do roku 1989, a w czasach swojej świetności było centrum kulturalnym Dobczyc.

Pytając o kino mieszkańców, którzy pamiętają jeszcze ten czas, zobaczyć można uśmiech i rozmarzenie na ich twarzach. Chętnie opowiadają o swoich wspomnieniach związanych z kinem, jakie filmy i przedstawienia oglądali, w jakich wydarzeniach brali udział.

Data publikacji: 2017-09-27

baner - zbiórka żywności 29-30.09.2017 Podziel się dobrym posiłkiemJuż w najbliższy weekend 29-30 września 2017 r. w supermarketach na terenie gminy Dobczyce odbędzie się ogólnopolska zbiórka żywności, w ramach akcji „Podziel się dobrym posiłkiem”.

Data publikacji: 2017-09-27

wymiana pieców - dofinansowanieProjekty Gminy Dobczyce na wymianę źródeł ogrzewania zostały pozytywnie ocenione przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i wybrane do dofinansowania. Trwają procedury związane z przygotowaniem do podpisania umowy z Zarządem Województwa Małopolskiego.

Data publikacji: 2017-09-25

Przecięcie wstęgi podczas otwarcia strażnicy OSP w Dobczycach  Okazją do świętowania było zakończenie realizacji budowy nowej siedziby dobczyckiej jednostki OSP, w całości sfinansowanej z budżetu gminy Dobczyce. Koszt jej powstania to ok. 2,6 mln.

Stara strażnica mieszcząca się w rynku, wybudowana w 1925 roku, od lat nie spełniała standardów i niezbędna była budowa remizy na miarę XXI w.

Data publikacji: 2017-09-22

 

BURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE
mapa lokalizacji dzierżawyprzeznacza do wydzierżawienia na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem pod uprawę rolną, część nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działką nr 1947/4 o powierzchni 0.0200 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00017756/4.

Data publikacji: 2017-09-22

BURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE 

mapa lokalizacji przedmiotu dzierżawyprzeznacza do wydzierżawienia na czas oznaczony do dnia 31.12.2021 roku, z przeznaczeniem pod uprawę warzyw, część nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działkami nr 1358/2, 1359/3 o łącznej powierzchni 0.0328 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgi wieczyste KR2Y/00023121/9, KR2Y/00017756/4.

Data publikacji: 2017-09-22

MAPA LOKALIZACJI NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻYBURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE przeznacza do sprzedaży, niezabudowaną nieruchomość gminną położoną w Dobczycach przy ulicy Jałowcowej, którą tworzą działki nr 843, 844, 845/1, 846/1, 847/1, 848/1, 849/1, 850/1, 851/1, 852/1, 853 o łącznej powierzchni 2.8539 ha, stanowiące funkcjonalną całość, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział

Data publikacji: 2017-09-21

W związku z prognozowanymi nadal intensywnymi, ciągłymi opadami deszczu w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody na ogół w dolnej części strefy stanów wysokich.

Data publikacji: 2017-09-21

szczepienia sepsaGmina Dobczyce informuje, że od 2008 roku współfinansuje Program szczepień ochronnych przeciwko meningokokom typu C realizowany przez Powiat Myślenicki. Również w tym roku zachęcamy do bezpłatnych szczepień realizowanych na terenie naszej gminy.

Strony