Aktualności

Data publikacji: 2017-04-14

Krzysztof ArendarczykKomendant Komisariatu Policji w Dobczycach informuje o zmianie na stanowisku dzielnicowego rejonu III, obejmującego miejscowości: Kędzierzynka, Niezdów, Skrzynka, Stadniki oraz Raciechowice. Dzielnicowym został sierż. sztab. Krzysztof Arendarczyk. Warto skorzystać również z dostępnych aplikacji: MOJA KOMENDA I KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA.

Data publikacji: 2017-04-13

Życzenia wielkanocne

Data publikacji: 2017-04-13

B U R M I S T R Z   G M I N Y  i   M I A S T A    D O B C Z Y C E
przeznacza do wydzierżawienia na cele prowadzenia przez Stowarzyszenie Zwykłe Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Myślenice działalności statutowej, część nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działką nr 1585/3 o powierzchni 0.05 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00017756/4.

Dzierżawę ustalam na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2026 roku.

Data publikacji: 2017-04-13

Baner Liderzy InwestycjiRanking serwisu samorządowego „Wspólnota”

 Dobczyce  uplasowały się wysoko w rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów w latach 2013–2015

Dobczyce znalazły się w kategorii miasta inne, zdobywając  5. miejsce spośród małopolskich miast i 56. w Polsce (na 582 miasta).

Data publikacji: 2017-04-12

baner 500 plusMałopolski Urząd Wojewódzki wyróżnił trzy gminy z województwa małopolskiego, w tym Dobczyce za profesjonalną i rzetelną pracę przy realizacji programu rządowego 500+. Wdrożenie samego programu, a później jego realizacja wymagały dużego zaangażowania pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach.

Data publikacji: 2017-04-11

spotkanie g511 kwietnia 2017 roku w Dobczycach odbyło się spotkanie robocze Lidera oraz Partnerów projektu w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, który realizowany będzie wspólnie z 5 Gminami (Dobczyce, Raciechowice, Wiśniowa, Lubień i Niedźwiedź).

Data publikacji: 2017-04-11

rewitalizacjaZapraszamy na spotkanie projektowe "CENTRUM CHIRANA", na którym chcemy prozmawiać o przygotowaniu projektu adaptacji budynku "Chirany" na potrzeby Centrum Usług Społecznych i Centrum Wspierania Aktywności Obywatelskiej.

Data publikacji: 2017-04-11

aktywni i potrzebni - banerProjekt „Aktywni i potrzebni - Razem” wszedł w fazę realizacji. 22 uczestników rozpoczęło zajęcia od podpisania kontraktów socjalnych. W ramach projektu opracowana zostanie ścieżka reintegracji, która powstanie na podstawie diagnozy indywidualnych potrzeb rozeznanych przez pracowników socjalnych i doradcę zawodowego.

Data publikacji: 2017-04-11

logo Arts Fundacja Sztuki, Przygody i PrzyjemnościKonkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, mających ciekawy pomysł na projekt aktywizujący społeczność lokalną, działających na terenie gmin powiatu myślenickiego. Program „Działaj lokalnie” wspiera ciekawe inicjatywy i pomysły organizacji, instytucji i nieformalnych grup, realizujących ważne dla lokalnej społeczności przedsięwzięcia.

Strony