Wymiana pieców

Wymiana pieców


 

1 czerwca 2017


Wielkimi krokami zbliża się dzień 1 lipca 2017 kiedy to wchodzą w życie zapisy Uchwały antysmogowej dla Małopolski (http://bip.malopolska.pl/umwm,a,1283900,uchwala-nr-xxxii45217-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-z-dnia-23-styczna-2017-r-w-sprawie-wprowadze.html).

Uchwała ta przede wszystkim zabrania (po 1 lipca) montażu w budynkach kotłów/piecy na paliwa stałe nie spełniających wymagań klasy 5 i ekoprojektu (ecodesign).

Aby sprawdzić, które urządzenia spełniają te wymagania zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych:

http://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/

lub

http://ranking.czysteogrzewanie.pl/ (na tej stronie należy wybrać: klasa 5 oraz zaznaczyć ikonkę „spełnia kryteria Ecodesign”)

Mamy nadzieję, że przedstawione przez nas strony internetowe będą Państwu pomocne przy wyborze nowego źródła ogrzewania zasilanego paliwami stałymi dla Państwa domów.

 

28 kwietnia 2017


W związku z pojawiającymi się coraz częściej pytaniami dotyczącymi dotacji do wymiany źródeł ogrzewania pragniemy poinformować że:

Wnioski o przydzielenie Gminie środków zewnętrznych z przeznaczeniem na dotacje do wymiany źródeł ogrzewania zostały złożone w Urzędzie Marszałkowskim w połowie lutego. Są one obecnie w trakcie rozpatrywania i weryfikacji. Czekamy na zakończenie procedury weryfikacji wniosków.

Po unieważnionym przez Urząd Marszałkowski pierwszym przetargu na audytorów (o czym informowaliśmy państwa w styczniu) w dalszym ciągu czekamy na wyłonienie firmy, która będzie na terenie naszej oraz sąsiednich Gmin wykonywać audyty budynków na potrzeby programu wymiany źródeł ogrzewania. Do nowego przetargu zgłosiło się 10 firm. Obecnie pracownicy Urzędu Marszałkowskiego weryfikują oferty tych firm. Mamy nadzieję, że już niedługo dokonają wyboru i audytorzy zawitają do naszej Gminy.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Ekodoradcą.

22 lutego 2017 - Uwaga na nieuczciwe firmy podszywające się pod audytorów energetycznych!


uwaga oszuści

Ostrzegamy przed nieuczciwymi firmami, które powołując się na konieczność wymiany nieekologicznych pieców i możliwość zdobycia na ten cel dofinansowania z RPO WM 2014-2020 odwiedzają mieszkańców naszego regionu oferując odpłatne wykonanie audytów energetycznych.

Jednocześnie przypominamy mieszkańcom Małopolski, że audyty energetyczne budynków - będące warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji na wymianę nieekologicznego pieca - są całkowicie bezpłatne dla mieszkańców, ponieważ będą finansowane przez Urząd Marszałkowski ze środków Unii Europejskiej.

Firmy proponują także po okresie trwałości projektu (czas, kiedy projekt jest monitorowany) modyfikację nowych pieców tak, aby znów można było w nich spalać np. śmieci.

Dlatego przypominamy, że w okresie trwałości projektu, który wynosi 5 lat, gminy, a co za tym idzie mieszkańcy, będą kontrolowani. Efektem każdej modyfikacji pieców będzie konieczność zwrotu dotacji. UWAGA! wymienione ze środków unijnych piece mogą być kontrolowane także po odbiorze technicznym i rozliczeniu dofinansowania.

Przestrzegamy przed wpuszczaniem do domów jakichkolwiek osób postronnych (firm) w celu przeprowadzenia wspomnianego audytu i ponoszenia w związku z tym jakichkolwiek opłat. Nieuczciwe firmy wyceniają swoją "usługę" na ok. 150 zł.

Informujemy, że środki na wymianę pieców dostępne będą wyłącznie za pośrednictwem samorządów gminnych. Audytorzy wybrani przez Urząd Marszałkowski, którzy wkrótce rozpoczną przeprowadzanie ocen energetycznych będą posiadali ze sobą stosowny identyfikator nadany przez Gminę. Ponadto, informacje o rozpoczęciu audytów pojawią się na stronach internetowych Gmin, które przystąpiły do programu.

Lista firm, którym Urząd Marszałkowski zleci przeprowadzenie audytów będzie dostępna także na stronie www.rpo.malopolska.pl oraz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich:
- w Krakowie, ul. Wielicka 72B, tel. (12) 616 06 16 / 26 / 36 / 46 / 56 / 66 / 76 / 86
- w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, tel. (12) 616 03 91 / 92 / 93
- w Tarnowie, ul. Wałowa 37, tel. (12) 616 03 61 / 62 / 63
- w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, tel. (12) 616 03 81 / 82 / 83
- w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, tel. (12) 616 03 71 / 72 / 73
Wszystkie punkty są czynne w godz.: pon. 8:00 – 18:00 oraz wt.-pt. 8:00 – 16:00.

26 Styczeń 2017 - Wstrzymane audyty


W związku z unieważnieniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przetargu na: „Wykonanie ocen energetycznych na terenie województwa małopolskiego dla beneficjentów/potencjalnych beneficjentów oraz odbiorców końcowych w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza RPO WM 2014-2020” informujemy, że planowane na styczeń rozpoczęcie procedury przeprowadzania audytów energetycznych budynków, w których planowana jest wymiana źródeł ogrzewania na terenie Gminy Dobczyce zostaje wstrzymane do odwołania.

 

19 Grudzień 2016 - Wymiana pieców na gazowe wciąż możliwa


Mieszkańcy zainteresowani wymianą ogrzewania na gazowe, którzy do tej pory nie złożyli ankiety mogą to w dalszym ciągu zrobić, a tym samym ubiegać się o dotacje na ten cel. Ankieta w wersji elektronicznej dostępna jest poniżej, w wersji papierowej natomiast u Ekodoradcy (pok. 216, UGiM). Prosimy nie sugerować się datą złożenia ankiety, która wyznaczona jest w załączonym pliku.

 

13 Grudzień 2016 - Przeprowadzanie analiz


W związku z prowadzoną akcją wymiany pieców, Urząd Gminy i Miasta Dobczyce przeprowadza analizę dotyczącą ilości dotychczas wymienionych kotłów węglowych na nowoczesne węglowe lub gazowe .
Zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie dokonanych przez Państwa wymian w latach 2013 – 2015. Informację prosimy kierować na adres mailowy mjez@dobczyce.pl . Prosimy o wpisanie w treści wiadomości rok wymiany pieca.

 

Październik 2016 - Wypełenienie ankiety pierwszym krokiem do pozyskania środków na wymianę pieca


Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce zaprasza wszystkich mieszkańców zainteresowanych  wymianą starych kotłów opalanych paliwami stałymi na nowe ekologiczne źródła ciepła do wypełnienia ankiety.

Ankieta ta będzie pierwszym krokiem mieszkańców w drodze do ubiegania się za pośrednictwem gminy o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Druki ankiet dostępne są w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, jak również w wersji elektronicznej na stronie internetowej gminy.

Ankiety należy złożyć w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce najpóźniej do 30 listopada 2016 r.

Zapraszamy również do kontaktu z Ekodoradcą, który przedstawi założenia i wymagania programu oraz odpowie na państwa pytania.

Ekodoradca w gminie DObczyce:

Grzegorz Murzyn

Urząd Gminy i Miasta DObczyce, pok. 216

tel. 12 37 21 777

Dodatkowo przekazujemy Państwu adres strony na której dostępna jest w wersji elektronicznej broszura przygotowana przez Urząd Marszałkowski.

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/pobierz-poradniki-i-publikacje/2016/09/Wymien_piec_broszura.pdf