Herb i logo

Herb Dobczyc – przedstawia w polu czerwonym głowę św. Jana Chrzciciela o wysokim czole, włosach, długiej, zaplątanej brodzie i wąsach czarnych, na dużej okrągłej, złotej misie o wydatnym obramieniu.

Herb Dobczyc nawiązuje do wezwania kościoła parafialnego w Dobczycach oraz patrona Gminy – św. Jana Chrzciciela.

Herb został ustanowiony Uchwałą Nr VIII/71/99 Rady Miasta i Gminy z dnia 17 maja 1999 r.

 

logo gminy

Logo Dobczyc

Plama niebieska oznacza Rabę, żółta i zielona wzgórza wokół Doliny Raby. W wersji czarno-białej znak przypomina wzlatującego ptaka – symbol przekraczania ludzkich ograniczeń, wolności i optymizmu. Cechą logotypu jest również energiczność oraz otwartość.

Autorem logo jest Krzysztof Marciniak - mieszkaniec Dobczyc, absolwent krakowskiej ASP, który wygrał, ogłoszony w 2008 roku, konkurs na logo Gminy i Miasta Dobczyce.

 

W celu uzyskania zgody na wykorzystanie logo, należy złożyć pisemny wniosek dotyczący celu wykorzystania herbu lub logo Gminy i Miasta Dobczyce, okresu wykorzystania na adres:

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce
Biuro Promocji
Rynek 26
32-410 Dobczyce

lub e-mailem na adres: promocja@dobczyce.pl