Edyta Podmokły

Stanowisko: 

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce

Numer telefonu: 

12 37-21-703

Numer pokoju: 

104