Kultura i sport

 

Największym organizatorem życia kulturalnego w Dobczycach jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Skupia on dzieci i młodzież z terenu całej Gminy przygotowując je do przyjmowania i odbioru wartości kulturalnych. Wykwalifikowana kadra pobudza zainteresowania uczestników warsztatów, stwarza warunki dla funkcjonowania amatorskich kół artystycznych, klubów zainteresowań, sekcji oraz zespołów.  MGOKiS współpracuje z Orkiestrą Dętą OSP Dobczyce, Zespołem Mażoretek i Zespołem Pieśni i Tańca.

Orkiestra Dęta OSP Dobczyce
Historia Orkiestry Dętej w Dobczycach sięga 1919 roku. Od początku swojego istnienia Orkiestra związana była ze Strażą Pożarną. Wkrótce po zawiązaniu się, Orkiestra rozpoczęła  publiczne występy, swoją obecnością uświetniała uroczystości kościelne i państwowe. Od momentu kiedy powstała, jej członkowie grają tradycyjne majówki z wieży kościelnej lub strażackiej. Orkiestra bierze udział w konkursach i ma na swoim koncie wiele sukcesów. Podczas I Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych w roku 2005 zajęła zasłużenie pierwsze miejsce. Obecnie Orkiestra występuje pod patronatem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Ochotniczej Straż Pożarnej w Dobczycach.

Zespół Pieśni i Tańca
Zespół istnieje od 2000 r. Działa przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Dobczycach.
Tańczą dwie grupy: dziecięca i młodzieżowa, prezentując na scenie folklor regionu krakowskiego i śląskiego. Od początku Zespół swoimi występami uświetniał uroczystości szkolne, gminne i powiatowe. W 2000 r.  reprezentował miasto  Dobczyce na Festiwalu Miast Partnerskich w Redzie /Niemcy/  jak również uświetniał uroczystości X - lecia zjednoczenia Niemiec, obchodzone w mieście partnerskim Versmold (2002 r) . Co roku zespół reprezentuje Gminę Dobczyce na targach sztuki ludowej „Cepeliada „ w Krakowie.

"Werdebusy"
Kapela Podwórkowa “Werdebusy dobczyckie” powstała w roku 1973 i ciągle cieszy się ogromną popularnością. Zdobywała laury na przeglądach kapel podwórkowych i innych konkursach. Kapela wykonuje w większości własne utwory, z muzyką i tekstami miejscowych twórców.
W okresie Bożego Narodzenia, zespół przekształca się w grupę kolędniczą i z piękną szopką odwiedza mieszkańców. Bierze także udział w przeglądach grup kolędniczych, niejednokrotnie zajmując czołowe miejsca na szczeblu ogólnopolskim.
Kierownikiem “Werdebusów” jest pan Stanisław Żuławiński.

Funkcjonujące na Wzgórzu Zamkowym Muzeum Regionalne to efekt wieloletnich prac pokoleń rodziny Kowalskich, która wszystkie swoje wysiłki skierowała na rzecz odnowy zamku, zachowania i zgromadzenia cennych eksponatów. Ochrona zabytków Ziemi Dobczyckiej to również jeden z celów powołanego do życia Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych pod nazwą ISPINA, zrzeszającego wielu aktywnych działaczy. Do zadań ISPINY należy również kultywowanie tradycji i historii regionu, propagowanie kultury regionalnej, twórczości artystycznej a także organizowanie wystaw dla twórców rodzimych i zaprzyjaźnionych.
Z wielkim zaangażowaniem pracują na naszym terenie działacze sportowi. Organizują spotkania, mecze klubów piłkarskich, imprezy szachowe. Dzięki ich pracy tutejsza młodzież może brać udział w imprezach sportowych, odnosząc sukcesy na tym polu.

CYKLICZNE IMPREZY

  • Otwarcie Sezonu Turystycznego  to impreza, która rozpoczyna sezon turystyczny na zamku w Dobczycach. Impreza ta połączona jest z Turniejem Rycerskim organizowanym przez Kongregację Św. Jana Chrzciciela.
  • Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Józefa Dominika, który  organizowany jest corocznie od 1993 roku.
  • „Dni Dobczyc”  jest to największa impreza organizowana na terenie miasta. Odbywa się każdego roku w trzeci weekend lipca i przyciąga wielu mieszkańców Gminy jak i turystów. Dodatkową atrakcją w trakcie trwania imprezy jest Turniej Piłki Plażowej.
  • Sztafeta Szlakiem Walk Partyzantów AK i BCh – Wiśniowa Dobczyce       organizowana jest w celu uczczenia walk partyzanckich Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich oraz oddania  hołdu  poległym partyzantom i ludności cywilnej na terenie tzw. Rzeczypospolitej Raciechowickiej.