Kultura i sport

 
Największym organizatorem życia kulturalnego w Dobczycach jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Skupia on dzieci i młodzież z terenu całej Gminy przygotowując je do przyjmowania i odbioru wartości kulturalnych. Wykwalifikowana kadra pobudza zainteresowania uczestników warsztatów, stwarza warunki dla funkcjonowania amatorskich kół artystycznych, klubów zainteresowań, sekcji oraz zespołów.  MGOKiS współpracuje z Orkiestrą Dętą OSP Dobczyce, Zespołem Mażoretek i Zespołem Pieśni i Tańca.

Orkiestra Dęta OSP Dobczyce
Historia Orkiestry Dętej w Dobczycach sięga 1919 roku. Od początku swojego istnienia Orkiestra związana była ze Strażą Pożarną. Wkrótce po zawiązaniu się, Orkiestra rozpoczęła  publiczne występy, swoją obecnością uświetniała uroczystości kościelne i państwowe. Od momentu kiedy powstała, jej członkowie grają tradycyjne majówki z wieży kościelnej lub strażackiej. Orkiestra bierze udział w konkursach i ma na swoim koncie wiele sukcesów. Podczas I Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych w roku 2005 zajęła zasłużenie pierwsze miejsce. Obecnie Orkiestra występuje pod patronatem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Ochotniczej Straż Pożarnej w Dobczycach.
Od 2004 roku Orkiestrze towarzyszy Zespół Mażoretek. W zespole występują dziewczynki w wieku 14 -18 lat. Wykonują one układy choreograficzne przy akompaniamencie orkiestry. Przyrządem tańczących jest pałeczka marszowa. Mażoretki zadebiutowały w maju 2004 r. Występowały w kraju i zagranicą, promując gminę na znaczących przedsięwzięciach kulturalnych m.in. na targach sztuki ludowej „Cepeliada „w Krakowie, podczas obchodów X-lecia miast partnerskich w Versmold – Niemcy, Dniach Dobczyc oraz Dożynkach Gminnych. Brały również udział w Mistrzostwach Europy Zespołów Mażoretkowych IMA, które odbyły się w Opolu w 2005 roku.
Zespół Pieśni i Tańca
Zespół istnieje od 2000 r. Działa przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Dobczycach.
Tańczą dwie grupy: dziecięca i młodzieżowa, prezentując na scenie folklor regionu krakowskiego i śląskiego. Od początku Zespół swoimi występami uświetniał uroczystości szkolne, gminne i powiatowe. W 2000 r.  reprezentował miasto  Dobczyce na Festiwalu Miast Partnerskich w Redzie /Niemcy/  jak również uświetniał uroczystości X - lecia zjednoczenia Niemiec, obchodzone w mieście partnerskim Versmold (2002 r) . Co roku zespół reprezentuje Gminę Dobczyce na targach sztuki ludowej „Cepeliada „ w Krakowie.
"Werdebusy"
Kapela Podwórkowa “Werdebusy dobczyckie” powstała w roku 1973 i ciągle cieszy się ogromną popularnością. Zdobywała laury na przeglądach kapel podwórkowych i innych konkursach. Kapela wykonuje w większości własne utwory, z muzyką i tekstami miejscowych twórców.
W okresie Bożego Narodzenia, zespół przekształca się w grupę kolędniczą i z piękną szopką odwiedza mieszkańców. Bierze także udział w przeglądach grup kolędniczych, niejednokrotnie zajmując czołowe miejsca na szczeblu ogólnopolskim.
Kierownikiem “Werdebusów” jest pan Stanisław Żuławiński.
Kongregacja Świętego Jana Chrzciciela to bractwo rycerskie. Powstało w sierpniu 2002 roku. Bractwo współpracuje z Oddziałem PTTK w Dobczycach, razem z którym sprawuje pieczę nad zamkiem. Celem bractwa jest przybliżenie kultury i sposobu życia mieszkańców Dobczyc w średniowieczu. W samodzielnie wykonanych zbrojach i strojach rycerze oraz damy dworu biorą udział w wielu imprezach organizowanych na dobczyckim zamku.
Funkcjonujące na Wzgórzu Zamkowym Muzeum Regionalne to efekt wieloletnich prac pokoleń rodziny Kowalskich, która wszystkie swoje wysiłki skierowała na rzecz odnowy zamku, zachowania i zgromadzenia cennych eksponatów. Ochrona zabytków Ziemi Dobczyckiej to również jeden z celów powołanego do życia Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych pod nazwą ISPINA, zrzeszającego wielu aktywnych działaczy. Do zadań ISPINY należy również kultywowanie tradycji i historii regionu, propagowanie kultury regionalnej, twórczości artystycznej a także organizowanie wystaw dla twórców rodzimych i zaprzyjaźnionych.
Z wielkim zaangażowaniem pracują na naszym terenie działacze sportowi. Organizują spotkania, mecze klubów piłkarskich, imprezy szachowe. Dzięki ich pracy tutejsza młodzież może brać udział w imprezach sportowych, odnosząc sukcesy na tym polu.
CYKLICZNE IMPREZY

  • Otwarcie Sezonu Turystycznego  to impreza, która rozpoczyna sezon turystyczny na zamku w Dobczycach. Impreza ta połączona jest z Turniejem Rycerskim organizowanym przez Kongregację Św. Jana Chrzciciela.

  • Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Józefa Dominika, który  organizowany jest corocznie od 1993 roku.

  • „Dni Dobczyc”  jest to największa impreza organizowana na terenie miasta. Odbywa się każdego roku w trzeci weekend lipca i przyciąga wielu mieszkańców Gminy jak i turystów. Dodatkową atrakcją w trakcie trwania imprezy jest Turniej Piłki Plażowej.

  • Sztafeta Szlakiem Walk Partyzantów AK i BCh – Wiśniowa Dobczyce       organizowana jest w celu uczczenia walk partyzanckich Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich oraz oddania  hołdu  poległym partyzantom i ludności cywilnej na terenie tzw. Rzeczypospolitej Raciechowickiej.