Anna Wołek

Stanowisko: 

zastępca kierownika USC
podinspektor ds. administracyjnych i obywatelskich

Numer telefonu: 

12 37-21-723

Adres e-mail: 

awolek@doczyce.pl

Numer pokoju: 

111

Referat: