Eliminacje do Talentów Małopolski 2019

2019-03-25

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach zaprasza dzieci i młodzież z powiatu myślenickiego do udziału w: XXXII Małopolskim Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych "Talenty Małopolski 2019"

Zadaniem festiwalu jest propagowanie muzyki i tańca jako form artystycznego wyrazu dzieci i młodzieży, wspieranie rozwoju młodych, uzdolnionych ludzi, wyłonienie w drodze konkursu „Talentów Małopolski” - najlepszych w dziedzinie muzyki i tańca solistów, duetów, zespołów dziecięcych i młodzieżowych.

Organizatorem eliminacji powiatowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach. Opiekę merytoryczną nad wydarzeniem objęło Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej w Krakowie. Eliminacje powiatowe odbędą się 25 marca 2019 r. w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach, ul. Szkolna 43. (Zgłoszenia do 15 marca 2019 r.!!!)

Regulamin i karty zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej MGOKiS Dobczyce www.mgokis.dobczyce.pl. Harmonogram występów poszczególnych uczestników zostanie podany na stronie internetowej organizatora eliminacji powiatowych po 20 marca.

Informacji o eliminacjach udzielają pracownicy MGOKiS, w godzinach 08:00 – 16:00 pod nr tel. 533 990 660 lub 12 27 16 757. Proszę zwrócić uwagę na zmiany w Regulaminie.

Finał Wojewódzki odbędzie się w Dobczycach w terminach:
17.05.2019 r. - Formy Muzyczne
18.05.2019 r. - Formy Taneczne
Terminy Koncertów Laureatów zostaną podane w późniejszym terminie.

plakat - Talenty Małopolski