Zostań członkiem Komitetu Rewitalizacji - spotkanie informacyjne

2017-05-24

ZOSTAŃ CZŁONKIEM KOMITETU REWITALIZACJI - DECYDUJ O SWOIM MIEŚCIE
- Zapraszamy na spotkanie 24 maja o 16:30 w Kawiarence Rewitalizacyjnej

Jak już wczoraj wspominaliśmy Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dobczyce został wpisany do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego. Oznacza to, że stworzony przy dużym zaangażowaniu mieszkańców program został dobrze przygotowany. Również zgłaszane podczas licznych spotkań potrzeby mieszkańców, wspólnie konsultowane pomysły, znalazły odzwierciedlenie w umieszczonych w programie zadaniach rewitalizacyjnych. Teraz, dzięki uzyskanemu wpisowi mamy możliwość złożenia wniosków o dofinansowanie tych przedsięwzięć z środków Unii Europejskiej.

Tym mocniej zachęcamy do dalszej współpracy mieszkańców, poprzez dołączenie do Komitetu Rewitalizacji. Komitet taki reprezentuje interesy mieszkańców, wyraża opinie w związku z prowadzonymi działaniami rewitalizacyjnymi. Członkowie komitetu wspólnie mogą dyskutować na temat planowanych rozwiązań i sposobu realizacji projektów. Są oni niezbędnym łącznikiem między organami gminy, a mieszkańcami i gwarantem sukcesu prowadzonych działań.

Zostań członkiem Komitetu Rewitalizacji – decyduj o swoim mieście! Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie w Kawiarence Rewitalizacyjnej (świetlica RCOS) 24 maja o 16:30.

spotkanie informacyjne Komitet Rewitalizacyjny