Zaproszenie na uroczystość nadania imienia Franciszka Mireckiego Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach

2023-03-18

W sobotę 18 marca 2023 r. odbędzie się uroczystość nadania Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach imienia Franciszka Mireckiego, na którą zaprasza społeczność szkoły. Uroczystość zainauguruje  Msza święta o godz. 13:00 w Kościele MB Wspomożenia Wiernych w Dobczycach. O godz. 14.40 w auli widowiskowej Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach rozpoczną się  oficjalne uroczystości:

  • prelekcja na temat życia i twórczości Franciszka Mireckiego – mgr Barbara Ostafin
  • Akt nadania imienia Franciszka Mireckiego pierwszej szkole w Polsce
  • odsłonięcie tablicy
  • część artystyczna:
    • Franciszek Mirecki DUO OP.17 na fortepian i wiolonczelę, Julia Rzazonka – wiolonczela, Sabina Kołodziej – fortepian
    • Koncert Kameralny: Jean Pierre Menuge – flet (Francja), Elżbieta Stefańska – klawesyn
    • Wernisaż wystawy Franciszek Mirecki Sława i Zapomnienie (foyer).
plakat informujący o uroczystości nadania imienia Franciszka Mireckiego Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach