Zapisy na wakacyjny kurs tenisa ziemnego

2019-06-14

Klub Sportowy TENIS PRO Dobczyce zaprasza wszystkich chętnych do udziału w wakacyjnych kursach tenisa ziemnego. Minimalny wiek uczestnika to 6 lat. Treningi odbywać się będą 2 x w tygodniu, w dni robocze do południa.

Kurs będzie odbywać się w dwóch turnusach:
I TURNUS – zajęcia od 24 czerwca do połowy lipca
II TURNUS – zajęcia w sierpniu

Ostateczny harmonogram i utworzenie poszczególnych grup będzie zależało od wieku i liczby chętnych.

Treningi, prowadzone przez doświadczonego trenera z licencją PZT, odbywać się będą na korcie „Orlik” przy ul. Parkowej 4 w Dobczycach.

Kurs obejmuje 5 spotkań po 1 godzinie zegarowej. Koszt kursu wynosi 80 zł/osobę.

Wpłatę należy uiścić do 13 czerwca 2019 r. na konto bankowe nr 15 1600 1462 1820 0983 3000 0001 z dopiskiem „SKŁADKA CZŁONKOWSKA” + imię i nazwiska uczestnika.
Zapewniamy rakiety tenisowe, jak również pozostały sprzęt niezbędny do treningów.

Zgłoszenia proszę kierować na adres: tenisprodobczyce@gmail.com, decyduje kolejność zgłoszeń wraz z dokonaniem opłaty. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 14.06.2019 (w przypadku turnusu I) do godziny 22:00 – w zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, rok urodzenia oraz (koniecznie!) nr telefonu kontaktowego.

Dodatkowe wymagania: zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania tenisa ziemnego lub oświadczenie rodzica/opiekuna o braku przeciwwskazań do uprawiania tenisa ziemnego. Do przedłożenia przed pierwszymi zajęciami tenisa.

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez TENIS PRO DOBCZYCE w celach rekrutacji i realizacji projektu, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz wyrażeniem nieodpłatnej i niewyłącznej zgody na publikację wizerunku na stronach internetowych.

Zajęcia tenisa ziemnego