„Z komputerem na TY"

2014-02-28

Persona  Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy w Inowrocławiu zaprasza do bezpłatnego  udziału w szkoleniach ECDL Start w ramach projektu:

„Z komputerem na TY – kursy ECDL podnoszące kwalifikacje, wiedzę i umiejętności obsługi komputera wśród mieszkańców województwa małopolskiego”.

Szkolenia  ECDL Start skierowane są do 190 osób  w wieku 50-64l.  z wykształceniem max średnim, zamieszkałych na obszarze województwa małopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 grudnia 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Szkolenia ECDL Start składają się z 4 modułów (64h):

 1. Moduł I  Podstawy technik informatycznych

– podstawy użytkowania i zastosowań komputerów.

 1. Moduł II   Użytkowanie komputerów

– praca z ikonami, oknami, zarządzanie i praca z plikami, kompresja plików, zabezpieczenia przed wirusami, drukowanie.

 1. Moduł III  Przetwarzanie tekstów

– praca z aplikacją, przetwarzanie tekstu, ustawienia programu, podstawowe operacje, obiekty, tworzenie tabel, wstawianie grafiki i wykresów, korespondencja seryjna.

 1. Moduł IV  Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

– Internet, nawigacja między stronami www, wyszukiwanie informacji, poczta elektroniczna.

Podczas procesu rekrutacyjnego preferencje otrzymują:

 • osoby powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek;
 • osoby  z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym;
 •  osoby z wykształceniem zawodowym;
 • osoby zamieszkujące tereny wiejskie;
 • osoby niepełnosprawne; 
 • osoby bezrobotne;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • kobiety;
 • osoby w wieku powyżej 55 roku życia;
 • osoby zamieszkałe w powiecie dąbrowskim, limanowskim lub nowosądeckim.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

 

Persona Ośrodek  Szkoleniowo-Doradczy                             Biuro projektu:

ul. Lotnicza 60                                                                                  ul. Jana Dekerta 12

88-100 Inowrocław                                                               30-703 Kraków,

Tel: 733-749-240                                                                   Tel.: 784 065 941