VII Wojewódzki Turniej Tańców Polskich „O Puchar Burmistrza Dobczyc”

2013-10-13

Już po raz siódmy Dobczyce staną się areną zmagań najlepszych par tanecznych. Mam nadzieję, że w dniu 13 października 2013 roku spotkamy się, by móc wspólnie propagować naszą piękną, polską kulturę taneczną oraz bawić się i uczyć.

I. CELE KONKURSU
1.Ochrona Dziedzictwa Narodowego.
2.Popularyzacja tańców polskich.
3.Rozbudzenie ambicji i potrzeby tańczenia tańców polskich.
4.Stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości aktywnego spędzenia wolnego czasu.

II. TERMIN
13 październik 2013r. (niedziela), rozpoczęcie turnieju o godzinie 15.00
Rejestracja par od godz. 13.30 do godz. 14.00
Próba parkietu od godz. 14.00 do godz. 14.30

III. MIEJSCE
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sortu w Dobczycach, ul. Szkolna 43
(hala sportowa)

IV. ORGANIZATOR
•Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
•Stowarzyszenie Dobczycki Klub Europejski

V. WSPÓŁORGANIZATORZY
•Starostwo Powiatowe w Myślenicach
•Urząd Gminy i Miasta Dobczyce

VI. PATRONAT HONOROWY
Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce - Marcin Pawlak

VII. KATEGORIE WIEKOWE
•Kategoria I 7 - 9 lat (2004, 2005, 2006) - polka, krakowiak
•Kategoria II klasa A i B 10 - 12 lat (2001, 2002, 2003) - polka, krakowiak
•Kategoria III klasa A i B 13 - 15 lat (1998, 1999, 2000) - polka, krakowiak, oberek
•Kategoria IV klasa A i B 16 - 18 lat (1995, 1996, 1997)- krakowiak, oberek, kujawiak, mazur
•Kategoria V klasa A i B 19 - 26 lat (1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988, 1987)- krakowiak, oberek, kujawiak, mazur
•Kategoria VI 27 - 39 lat (1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980, 1979, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974) - kujawiak, mazur, oberek
•Kategoria VII 40 lat i powyżej (1973) - kujawiak, mazur

1.O przydzieleniu do II, III, IV, V kategorii decyduje wiek osoby starszej w parze.
2.Prawo startu w kategorii VI mają pary, w których:
a) co najmniej jedna z osób mieści się w przedziale wiekowym 27 - 39 lat.
b) osoba druga (spoza przedziału wiekowego 27-39 lat) nie może być młodsza niż 19 lat.
3.Prawo startu w kategorii VII mają wyłącznie wykonawcy w wieku 40 lat i powyżej.
4.Wiek tańczącego wyznacza rok urodzenia.
5.W kategoriach II, III, IV, V pary rywalizują w dwóch klasach:
a) klasie "A" grupującej pary, które zrealizowały wymagania regulaminowe dot. awansu do klasy A
b) klasie "B" grupującej pary początkujące.
6.Pary spełniające wymogi zaszeregowania w kategoriach od I do IV mogą być dopuszczone do startu w kategorii wyższej
7.Odpowiedzialność za zaszeregowanie do właściwej kategorii ponosi para i jej instruktor. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zaszeregowaniu do właściwej kategorii, para zostanie zdyskwalifikowana.

VIII. KRYTERIA OCEN
W konkursie obowiązywać będą następujące kryteria ocen:
1.Utrzymanie stylu i charakter tańca.
2.Muzykalność.
3.Technika taneczna.
4.Ogólny wyraz artystyczny.
5.Estetyka i sposób prezentacji pary.
6.Przestrzeganie wymogów repertuarowych w poszczególnych kategoriach wiekowych.

IX. KOMISJA SĘDZIOWSKA I ZASADY SĘDZIOWANIA
1.Komisja Sędziowska będzie powołana przez Organizatora i składać się będzie z sędziów oceniających i sędziego głównego.
2.W pierwszej kategorii wiekowej sędziowanie jest niejawne, łącznie z rundą finałową.
3.W pozostałych kategoriach wiekowych w rundach eliminacyjnych sędziowanie jest niejawne. W finale sędziowanie jawne na miejsce od 1 do 6 .
4.Brak wywołanej pary na parkiecie jest traktowany jako rezygnacja z rywalizacji i przyznanie ostatniego miejsca.
5.O ilości par występujących na parkiecie w poszczególnych rundach decyduje sędzia główny.
6.W zależności od ilości zgłoszonych par odbędą się: eliminacje, ćwierćfinały, półfinały i finały.

X. WARUNKI PREZENTACJI
1.Tancerzom towarzyszyć będzie muzyka mechaniczna (we wszystkich tańcach czterotaktowe przygrywki i ośmiotaktowe frazy muzyczne). Czas trwania tańców ok. 2 minuty.
2.Podczas turnieju obowiązuje zasada poruszania się w pierwszym kierunku tańca (przeciwny do ruchu wskazówek zegara).
3.Pary konkursowe podczas turnieju występują w strojach wizytowych.

XI. WARUNKI UCZESTNICTWA
•Przesłanie karty zgłoszenia w terminie do 7 października 2013 r. na adres: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Szkolna 43, 32 - 410 Dobczyce z dopiskiem „Turniej Tańców Polskich” lub na adres e-mail: kulik.adrian@gmail.com
•Dokonanie opłaty startowej w wysokości 20 zł od pary, w dniu konkursu.

XII. TERMIN ZGŁOSZENIA
Do 7 października 2013r.

XIII. NAGRODY
•Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.
•Najlepsze pary w ogólnej klasyfikacji otrzymają pamiątkowe puchary.

XIV. USTALENIA KOŃCOWE
•Turniej rozpocznie się polonezem (wymagana umiejętność wykonywania kroku podstawowego oraz znajomość figur w obrębie jednej pary).
•Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga kierownik turnieju – p. Adrian Kulik