TOP SPIN prowadzi zapisy na kursy tenisa ziemnego

2018-04-25

Dobczycki Klub Tenisowy TOP SPIN zaprasza dla dzieci i dorosłych do udziału w zajęciach tenisa ziemnego. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 25.04.2018 do godziny 22:00 na adres topspin@onet.eu – w zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, wiek uczestnika, dodatkowo wzrost w przypadku zgłaszania dziecka oraz nr telefonu kontaktowego.

Treningi odbywać się będą 1 x w tygodniu wg. następującego harmonogramu:

GRUPA 1: DZIECI 6-7 LAT (9 zajęć x 1h, soboty 10:00-11:00)
GRUPA 2: DZIECI 8-10 LAT (9 zajęć x 1h, soboty 11:00-12:00)
GRUPA 3: DZIECI 11-13 LAT (9 zajęć x 1h, piątki 16:00-17:00)
GRUPA 4: DZIECI 14-16 LAT (9 zajęć x 1,5h, soboty 8:30-10:00)
GRUPA 5: DOROŚLI POCZĄTKUJĄCY (9 zajęć x 1h, piątki 17:00-18:00)
GRUPA 5: DOROŚLI POCZĄTKUJĄCY (9 zajęć x 1h, piątki 18:00-19:00)

Ostateczny harmonogram i podział grup może ulec zmianie w zależności od ilości chętnych .
Zajęcia tenisa skierowane są w pierwszej kolejności do uczestników zeszłorocznych letnich i jesienno-zimowych kursów tenisowych.
Pierwsze zajęcia planowane na przełomie kwiecień/maj 2018. Treningi odbywać się będą na korcie Orlik w Dobczycach przy ul. Parkowej 4.

Opłaty za zajęcia:

GRUPA 1: 75,00 zł
GRUPA 2: 75,00 zł
GRUPA 3: 75,00 zł
GRUPA 4: 110,00 zł
GRUPA 5 i 6: 120,00 zł

Ustaloną wpłatę należy uiścić do dnia 25.04.2018 na konto bankowe nr 72 1750 0012 0000 0000 3304 6707 z dopiskiem „OPŁATA ZA ZAJĘCIA TENISA ZIEMNEGO” + imię i nazwiska uczestnika.
Sprzęt (piłki, rakiety, siatki i inne przybory trenerskie) zapewnia organizator.
Minimalna liczba uczestników, która pozwala na uruchomienie kursu to 6 osób w danej kategorii wiekowej.
Rekrutacja odbywa się drogą mailową, decyduje kolejność zgłoszeń wraz z dokonaniem opłaty. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 25.04.2018 do godziny 22:00 na adres topspin@onet.eu – w zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, wiek uczestnika, dodatkowo wzrost w przypadku zgłaszania dziecka oraz nr telefonu kontaktowego (koniecznie!).

Dzieci w wieku szkolnym obowiązuje ubezpieczanie szkolne, pozostałe osoby ubezpieczają się na własny koszt według uznania.
Dodatkowe wymagania: zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania tenisa ziemnego lub oświadczenie rodzica/opiekuna lub własne (w przypadku osób dorosłych) o braku przeciwwskazań do uprawiania tenisa ziemnego. Do przedłożenia przed pierwszymi zajęciami tenisa.
Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez DKT TOP SPIN w celach rekrutacji i realizacji projektu, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), oraz wyrażeniem zgody na publikację wizerunku na stronach internetowych.

Zajęcia są realizowane w ramach zadania publicznego pt. „Organizacja zajęć tenisa ziemnego, turniejów tenisa ziemnego, w tym Mistrzostw w Mini i Midi Tenisie oraz Amatorskiej Ligi Tenisowej” współfinansowanego przez Gminę Dobczyce.

Serdecznie zapraszamy!

plakat - nabór na zajęcia tenisa ziemnego