Prace plastyczne dla dzieci na bazie legend Dobczyc i okolic

2018-08-22
plakat promujący wydarzenie