Stowarzyszenie Wspierania Kultury CHARSTEK

Przedstawiciel władz organizacji: 

Tomasz Bergel - Prezes Zarządu
Izabela Korbas - Skarbnik

Zakres działalności: 

  1. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej, upowszechnianie tradycji tanecznych, muzycznych i wokalnych kraju
  2. Propagowanie tradycji narodowych, szczególnie folklorystycznych wśród najszerszych warstw społecznych, przede wszystkim wśród środowisk dziecięcych i młodzieżowych
  3. Edukacja, oświata i wychowanie
  4. Propagowanie wizerunku kultury polskiej, a w szczególności tradycji i historii ziemi dobczyckiej
  5. Promowanie działaności artystycznej, teatralnej, twórczej, muzycznej, poetyckiej itp.
  6. Wymiana kulturalna we wszystkich aspektach
  7. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współracy między społeczństwami
  8. Wspieranie talentów, szczególnie wśród młodzieży
  9. Propagowanie idei aktywnego wypoczynku oraz wspierania rekreacji

e-mail: charstek@gmail.com

Adres: 

32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 43