Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne PoRabie

Przedstawiciel władz organizacji: 

Prezes Zarządu - Elżbieta Kudlik

Zakres działalności: 

Głównymi celami Stowarzyszenia są:

1. Promocja Jeziora Dobczyckiego i jego otoczenia;
2. Działalność na rzecz racjonalnego wykorzystania Jeziora Dobczyckiego i jego zasobów;
3. Działalność na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego w otoczeniu Jeziora Dobczyckiego;
4. Współpraca z instytucjami samorządowymi i rządowymi, organizacjami pozarządowymi, Lokalnymi Grupami Działania i osobami fizycznymi w celu wykorzystania Jeziora Dobczyckiego i jego zasobów;
5. Działalność wspierająca rozwój turystyki i krajoznawstwa w gminach Dobczyce i Myślenice, w szczególności w rejonie Jeziora Dobczyckiego;
6. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy regionu Jeziora Dobczyckiego;
7. Działalność w kierunku tworzenia warunków dla rekreacji i sportu na Jeziorze Dobczyckim i w jego otoczeniu;
8. Działania w zakresie edukacji, kultury i ekologii regionu Jeziora Dobczyckiego.

Adres: 

32-410 Dobczyce, ul. Przedbronie 3A