Stowarzyszenie GRANICA

Przedstawiciel władz organizacji: 

Małgorzata Zbrożek

Zakres działalności: 

Rozwijanie i pomnażanie dorobku polskiej kultury narodowej, realizowanie, WSPIERANIE I ROZBUDZANIE INICJATYW OBYWATELSKICH NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNEGO I

KULTURALNEGO.

2. UPOWSZECHNIANIE DZIAŁAN WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU, EDUKACJI, WYCHOWANIA I

PROMOCJI ORAZ ZAGOSPODAROWANIA CZASU WOLNEGO DZIECI, MŁODZIEZY I DOROSŁYCH.

3. PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI KULTURALNEJ I OSWIATOWEJ.

4. KULTYWOWANIE HISTORII, TRADYCJI I KULTURY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLEDNIENIEM FOLKLORU.

5. PROMOCJA WALORÓW REGIONALNYCH Z WYKORZYSTANIEM DO ROZWOJU SPOŁECZNOKULTURALNEGO,

OSWIATY REGIONALNEJ I TURYSTYKI.

6. INTEGROWANIE SRODOWISKA, W TYM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, SŁUZACE POMOCY

RODZINIE, PRZECIWDZIAŁANIU I ZAPOBIEGANIU WSZELKIM PATOLOGIOM SPOŁECZNYM.

Adres: 

32-410 Dobczyce, Sieraków 66