Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Dobczyce

Przedstawiciel władz organizacji: 

Marek Gabzdyl - Prezes

Zakres działalności: 

Rozwijanie kultury, kultury fizycznej oraz rekreacji przez turystykęi krajoznawstwo, upowszechnianie systemu odznak służących rozowjowi  - edukacja regionalna - dokumentowanie i popularyzowanie materiałów historycznych i turystyczno-krajoznawczych.

Doświadczenia i osiągnięcia: 

Odrestaurowanie ruin zamku królewskiego, utworzenie i prowadzenie muzeum regionalnego, konserwacja zabytkowych obiektów, kapliczek i eksponatów, organizacja wystaw, współpraca z twórcami ludowymi i szkołami w zakresie edukacji regionalnej.

Adres: 

32-410 Dobczyce, ul. Podgórska 1

Nr telefonu: