Ochotnicza Straż Pożarna w Bieńkowicach

Przedstawiciel władz organizacji: 

Kazimierz Jędrzejczyk - Prezes
Krzysztof Kania - Naczelnik

Zakres działalności: 

Zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczych przeprowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych.

Adres: 

Bieńkowice 122, 32-410 Dobczyce