Ochotnicza Straż Pożarna w Bieńkowicach

Przedstawiciel władz organizacji: 

Łukasz Wylęgała - Prezes
Łukasz Błaszczyk - Naczelnik

Zakres działalności: 

Zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczych przeprowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych.

Adres: 

Bieńkowice 166 / Raciborsko 533, 32-410 Dobczyce