LKS "Dziecanovia"

Przedstawiciel władz organizacji: 

Roman Miękina - Prezes
Marcin Adamski - Skarbnik

Zakres działalności: 

Organizowanie i prowadzenie sekcji w różnych dyscyplinach sportowych. Organizowanie działalności sportowej i współzawodnictwa sportowego. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych.

Adres: 

32-410 Dobczyce, Dziekanowice 32

Nr telefonu: 

(012) 271-13-20

Regon: 

357236861

NIP: 

681-17-94-847