Dobczycki Klub Biegacza

Przedstawiciel władz organizacji: 

Prezes Zarządu – Piotr Korbas
Wiceprezes i skarbnik – Marcin Bugaj
Sekretarz – Joanna Bugaj

Zakres działalności: 

Klub sportowy działający w formie stowarzyszenia. Celem Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej, a w szczegolności popularyzowanie idei biegania.

Adres: 

32-410 Dobczyce, ul. Piastowska 16