Gala 60-lecia TKKF Dobczyce

2019-10-27
Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Dobczycach zaprasza na wspólne świętowanie jubileuszu 60-lecia. Ognisko istnieje już 62 lata, ale właśnie 27 października 2019 r. zaprasza na Galę do swojej siedziby przy Podgórskiej 2 na godz. 16.00.
W programie uroczystości m. in. wspomnienia Pana Władysława Pazdura oraz Ludwika Dziewońskiego, prezentacja starych fotografii, przemówienia zaproszonych gości oraz gospodarzy, prezentacja Monografii Ogniska autorstwa Pana Andrzeja Domagalskiego, wręczenie pamiątkowych dyplomów, medali i odznaczeń dla zasłużonych dla stowarzyszenia.
Wieczór uświetnią: Zespół „Werdebusy” oraz Piotr Skóra z Sekcją Wokalną MGOKiS. W przerwach organizatorzy zapraszają na poczęstunek.
Gala 60 – lecia finansowana jest z programu „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie". Grant pn.: „Impreza z okazji 60-lecia Ogniska TKKF w Dobczycach (Gala)” realizowany w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach projektu grantowego pt. "Organizacja imprez z zakresu sportu oraz kultury i tradycji w celu wypromowania obszaru LGD Turystyczna Podkowa” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
 
plakat promujący wydarzenie