Edukacja

Na terenie Gminy Dobczyce funkcjonują:

- 2 Przedszkola Samorządowe,
- 7 Szkół Podstawowych,
- Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera

- żłobek samorządowy

- 2 niepubliczne przedszkola

Ponadto na terenie gminy ma swoją siedzibę Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów w Stadnikach.

Sprawami oświaty w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce zajmuje się Centrum Usług Wspólnych.

 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE  NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE
 

Jednostka organizacyjna

Imię i nazwisko dyrektora

Numer telefonu

Adres

Przedszkole Samorządowe Nr 1

Elżbieta Dąbrowska

(12) 27-11-058

Plac Zgody 9
Dobczyce

Przedszkole Samorządowe Nr 3

Małgorzata Bartnik

(12) 27-11-454

ul. Szkolna 27
Dobczyce

Szkoła Podstawowa Brzączowice

Grażyna Kwiecińska

(12) 27-11-621

Brzączowice 186

Szkoła Podstawowa nr 1 w Dobczycach

Aleksandra Sutkowska

(12) 27-11-063

ul. Parkowa 4

Szkoła Podstawowa Dziekanowice

Bogdan Czarnik

(12) 27-11-302

Dziekanowice 66

Szkoła Podstawowa Kornatka

Bożena Korzec

(12) 27-11-177

Kornatka 105

Szkoła Podstawowa Nowa Wieś

Zofia Suder

(12) 27-11-103

Nowa Wieś 16

Szkoła Podstawowa Stadniki

Bernadeta Kańska

(12) 27-10-151

Stadniki 148

Szkoła Podstawowa nr 2 w Dobczycach

Aleksander Płoskonka

(12) 27-16-770

ul. Szkolna 43

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Dobczycach Magdalena Irzyk (12) 274-20-78

ul. Szkolna 43

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Izabela Spytek (12) 271-16-13 ul. Szkolna 20b
Zespół Szkół w Dobczycach Bogusław Lichoń

(12) 27-11-072

ul. Szkolna 20a

Wyższe Seminarium Misyjne
Księży Sercanów
ks.dr  Leszek Poleszak SCJ - rektor

(12) 27-11-524

Stadniki 81

 

Więcej informacji na temat Jednostek Organizacyjny Gminy i Miasta Dobczyce znajduje się na stronie Centrum Usług Wspólnych.