2014 Korony Małopolski

W piątek, w Małopolskim Ogrodzie Sztuk w Krakowie, odbyła się gala „Korony Małopolski” - plebiscytu miast organizowanego przez Gazetę Krakowską. Do plebiscytu  zgłosiło się 30 miast. Konkurs odbywał się w trzech kategoriach: gminy do 15 tys. mieszkańców, 15 - 30 tys. mieszkańców i powyżej 30 tys. mieszkańców.

Kryteriami oceny były wyniki głosowania SMS-owego i internetowego czytelników gazety, oceny kapituły, która poddawała analizie ankiety wypełnione przez poszczególne miasta i zgłoszone projekty, które zostały zrealizowane dzięki środkom z funduszy europejskich.

Nad oceną ankiet czuwała prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek, Kierownik Katedry Metod i Technik Zarządzania w Sektorze Publicznym Instytutu Spraw Publicznych UJ.

W składzie kapituły znaleźli się: Marek Sowa – marszałek województwa małopolskiego, prof. Grażyna Prawelska-Skrzypek – Instytut Spraw Publicznych UJ, Małgorzata Cetera-Bulka –Prezes Polskapresse Oddział Prasa Krakowska, Tomasz Lachowicz – redaktor naczelny Polskapresse oddział Prasa Krakowska, Kazimierz Barczyk – przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, Leszek Dziura – dyrektor TVP Kraków i Marcin Pulit – prezes Radia Kraków.

„Członkowie Kapituły zwracali uwagę na to, że porównując dane z tej i ostatniej kadencji, widać, jak bardzo zmienia się nasz region. Laureaci podkreślali, że sukcesy - i te w plebiscycie i te na co dzień – nie byłyby możliwe bez dobrej współpracy burmistrzów i radnych, unijnego wsparcia, ale przede wszystkim – umiejętności zaangażowania w budowę małych ojczyzn mieszkańców.”  

„Nie chodzi o to, żeby być lepszym od innym, ale żeby być lepszym, od tego, kim się było wcześniej - mówił redaktor Tomasz Lachowicz - prowadzący galę.”

W kategorii gminy od 15 – 30 tyś. mieszkańców, według kapituły oraz mieszkańców, najlepiej się rozwinęły w ostatnich czterech latach Dobczyce. Dzięki tej ocenie zdobyły w swojej kategorii I miejsce i tytuł "Korony Małopolski". W pozostałych kategoriach zwycięzcami były: Sucha Beskidzka i Brzesko.

 

opr. z Gazeta Krakowska

2014 Korony Małopolski
2014 Korony Małopolski
2014 Korony Małopolski
2014 Korony Małopolski
2014 Korony Małopolski
2014 Korony Małopolski
2014 Korony Małopolski