Zaproszenie na zajęcia w szkole biblijnej w Stadnikach

2024-01-13

Od stycznia 2024 r. przy Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach k. Krakowa zaprasza na wykłady w ramach Szkoły Biblijnej. Szkoła jest otwarta dla wszystkich chętnych, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę na temat Pisma św. i teologii, aby lepiej poznać Osobę Jezusa Chrystusa. Wykłady w cyklu dwuletnim odbywać się będą raz w miesiącu w soboty i niedziele do południa od stycznia do grudnia, z przerwą wakacyjną. Wykładowcami będą kompetentni bibliści i teologowie uniwersyteccy.

Tematyka:

-najważniejsze zagadnienia biblijne

-poszerzone o tematykę z katolickiej wiary i moralności

Prowadzący:

-kompetentni bibliści i teologowie

-wykładowcy uniersyteccy 

Harmonogram:

-jeden weekend w miesiącu

-dziewięć spotkań w roku w cyklu dwuletnim

zielony plakat z elementami grafiki