Zaproszenie do udziału w II Gminnym Konkursie Plastycznym pt. Strażacy w akcji zagrożenia w domu

2024-04-19

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach zaprasza do udziału w II Gminnym Konkursie Plastycznym „Strażacy w akcji” – zagrożenia w domu, pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce, pana Tomasza Susia. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (szkoły podstawowe) z Gminy Dobczyce. Tematem konkursu jest stworzenie pracy plastycznej, inspirowanej działalnością straży pożarnych w akcjach ratowniczo – gaśniczych i zagrożeniami w domu.

Konkurs dotyczy przeciwdziałania, zwalczania oraz likwidacji przyczyn powstania pożaru lub innego zagrożenia, które można spotkać na terenie zamieszkania (np. pożar kuchni, porażenia prądem, zagrożenia w łazience, zatrucie tlenkiem węgla, zalanie mieszkania, niebezpieczeństwa w ogrodzie, itp.).

Do konkursu przyjmowane są prace płaskie, w formacie A3, wykonane techniką dowolną. Każda placówka do udziału w konkursie może złożyć maksymalnie 15 prac. Dopuszcza się udział uczestników niezrzeszonych. Prace konkursowe, opatrzone metryczką należy dostarczyć do 25 kwietnia 2024 roku, do biura MGOKiS, ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce. Regulamin, karta zgłoszenia oraz metryczki dostępne są na stronie internetowej MGOKiS: wejdź na stronę główną Miejsko-Gminnnego Ośrodka Kultury i Sportu zakładka drugi gminny konkurs plastyczny Strażacy w akcji zagrożenia w domu

Informacji o konkursie udzielają pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach pod nr tel. 533 990 660 lub 12 27 16 757.

plakat informujący o konkursie strażackim