Zapisy do Ligi Tenisa Ziemnego

2017-05-15

Dobczycki Klub Tenisowy TOP SPIN zaprasza wszystkich tenisistów do trzeciej edycji Dobczyckiej Amatorskiej Ligi Tenisowej. Liga realizowana jest w ramach zadania publicznego pt. „ORGANIZACJA ZAJĘĆ TENISA ZIEMNEGO, TURNIEJÓW TENISA ZIEMNEGO, AMATORSKIEJ LIGI TENISOWEJ” współfinansowanego ze środków Gminy Dobczyce.

Rozgrywki będą prowadzone w dwóch kategoriach: kobiety open i mężczyźni open.
W tym roku w obu kategoriach rozgrywane będą:
- 2 sety od stanu 0:0 , przy stanie 6:6 w gemach rozstrzyga tie-break do 7 punktówa
- przy stanie 1:1 w setach decyduje supertie-break do 10 punktów.

PUNKTACJA:
• Za wygranie meczu – 2 pkt
• Za porażkę-uczestnictwo w meczu – 1 pkt
• Walkower- 0 pkt.

Mecze zaplanowane są od 15 maja do 15 sierpnia systemem „każdy z każdym”.
Rozgrywki będą miały miejsce na korcie tenisowym na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 1 w Dobczycach lub na innym obiekcie uzgodnionym przez zawodników.
Zapisy do Ligi prowadzone będą do 15.05.2017, następnie zawodnicy rozgrywają I etap rozgrywek do dnia 15.08.2017 do godz. 22.00. Możliwe jest rozpoczęcie rozgrywek przed zakończeniem zapisów do ligi.

Przed przystąpieniem do rozgrywek uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia i podpisania Deklaracji Uczestnictwa oraz wpłaty wpisowego w wysokości 30 zł, które można wpłacać bezpośrednio u koordynatora ligi lub na konto Dobczyckiego Klubu Tenisowego TOP SPIN nr 72 1750 0012 0000 0000 3304 6707 z dopiskiem „WPISOWE-LIGA TENISA ZIEMNEGO”+ imię i nazwisko osoby , której dotyczy wpłata.
Szczegółowy Regulamin i informacje u koordynatora Ligi - Marka Koszuta, tel.: 509 781 394, adres e-mail: m.koszut@adk.com.pl

Przed rozpoczęciem rozgrywek planowane jest spotkanie organizacyjne, na którym przedstawione zostaną wszystkie szczegóły.

liga tenisa ziemnego - zapisy